Πρώτη Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας ΙΟΝ

Πρώτη Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας ΙΟΝ

Tο όραμα, οι αξίες, οι στόχοι και οι δεσμεύσεις της ΙΟΝ ΑΕ σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης παρουσιάζονται στην έκδοση της «1ης Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας» της εταιρείας.

Στην έκθεση παρουσιάζεται εκτενώς η παρούσα κατάσταση της εταιρείας, οι βασικές της αξίες, τα προϊόντα που παράγει, οι μονάδες παραγωγής, ο αριθμός των εργαζομένων, καθώς και τα βασικά οικονομικά στοιχεία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην έννοια της «ουσιαστικότητας» αλλά και η ιεράρχηση των πιο ουσιαστικών θεμάτων για την ΙΟΝ και τα ενδιαφερόμενα μέρη της. Επίσης, στην έκθεση γίνεται αναφορά στις δράσεις της εταιρείας για το έτος 2018 πάνω στους βασικούς πυλώνες της Εταιρικής Υπευθυνότητας (εργαζόμενοι, κοινωνία, περιβάλλον, αγορά).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, βασικοί στόχοι της ΙΟΝ είναι η εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων της, η ανάπτυξη ενός ασφαλούς και καλού εργασιακού περιβάλλοντος, η προστασία του οικοσυστήματος και η αρμονική συνύπαρξη της επιχειρηματικής δράσης με τις ανάγκες των κοινωνιών στις οποίες η εταιρεία δραστηριοποιείται.

Η έκθεση ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI) και πιο συγκεκριμένα την έκδοση Standards (In Accordance – Core). Το GRI αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο, διαδομένο και απαιτητικό διεθνές πρότυπο για την κατάρτιση Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ