Πρωτοποριακή έρευνα για την ψηφιακή χαρτογράφηση της αγροτικής γης στην Περιφέρεια Αττικής με συνεργασία του ΓΠΑ

 Στην εκπόνηση πρωτοποριακής έρευνας, με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένης ψηφιακής βάσης δεδομένων και ψηφιακών χαρτών της γεωργικής γης της Περιφέρειας Αττικής, προχωρά η Περιφέρεια σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετά την συνυπογραφή προγραμματικής σύμβασης από τον περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη και τον πρύτανη του ΓΠΑ Σπ. Κίντζιο, παρουσία και τον αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ιορδ. Χατζηπαυλίδη.

Η έρευνα χρηματοδοτείται με το ποσό των 74.000 ευρώ από την Περιφέρεια και αφορά στην «Ανάπτυξη πρωτότυπης μεθοδολογίας προσέγγισης με μοντελοποίηση και δημιουργία πακέτου ψηφιακών- γεωχωρικών εργαλείων για την διαβάθμιση της γεωργικής γης σε ποιότητες παραγωγικότητας και την κατάταξη της σε κατηγορίες παραγωγικότητας».

Η ψηφιακή αποτύπωση σε ψηφιακούς χάρτες του συνόλου της αγροτικής γης, με σαφή διαχωρισμό και κατηγοριοποίησης της παραγωγικότητάς τους σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, θεωρείται απαραίτητο εργαλείο για την ορθή και βιώσιμη διαχείριση του φυσικού πόρου της γης και κατ’ επέκταση για την υλοποίηση κάθε αναπτυξιακού στόχου του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της Περιφέρειας.

Επίσης, το μοντέλο που θα αναπτυχθεί θα είναι δυναμικό και θα μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε μεταβολή των παραγόντων που επηρεάζουν τον χαρακτηρισμό της παραγωγικότητας ενώ θα επιταχύνει και όλες τις διοικητικές διαδικασίες διευκολύνοντας την πραγματοποίηση επενδύσεων και μεγάλων έργων.

Ο περιφερειάρχης, Γ. Πατούλης, επισημαίνει σχετικά:

« Η Περιφέρεια Αττικής, ως συνεχής αρωγός της επιστημονικής κοινότητας και της έρευνας, στηρίζει κάθε προσπάθεια ανάπτυξης νέων καινοτόμων και πρωτοποριακών εργαλείων. Με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, δημιουργούμε ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο, μέσω του οποίου θα διευκολυνθεί η ορθή και βιώσιμη διαχείριση του φυσικού πόρου της γης και η περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της Αττικής μας».

Η χρησιμότητα της ψηφιακής χαρτογράφησης της αγροτικής γης

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, η χαρτογράφηση της αγροτικής γης θα αποτελέσει μεταξύ άλλων:

   1. Ένα χρήσιμο εργαλείο στην υπηρεσία των Επιτροπών ΠΕΧΩΠ.

   2. Ένα απαραίτητο διοικητικό εργαλείο στην ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων των επενδυτών στην υπηρεσία των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

   3. Ένα εργαλείο βιώσιμης διαχείρισης του αγροτικού χώρου της Περιφέρειας Αττικής στην υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας.

   4. Ένα χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο Χωροταξικού Σχεδιασμού στην υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, δηλαδή ένα εργαλείο σχεδιασμού του συνόλου των ενεργειών οργάνωσης, ρύθμισης και συντονισμού των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον αγροτικό χώρο, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός χωρικού προτύπου βιώσιμης ανάπτυξης, που θα εξασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ αστικού-αγροτικού τοπίου, την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

   5. Ένα απαραίτητο εργαλείο για την προστασία της αγροτικής γης και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων από ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ