Στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ εντάχθηκε η εταιρεία Πυρήνας ΑΕ

Στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ εντάχθηκε η εταιρεία Πυρήνας ΑΕ
-Διαφήμιση-

Στην Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ εντάχθηκε η εταιρεία Πυρήνας ΑΕ, με πολυετή παρουσία και έντονη δραστηριοποίηση στον τομέα της εμπορίας και βιομηχανικής επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων.

Αποτελώντας το 45ο μέλος της ένωσης, η εταιρεία πιστοποιήθηκε για την ελληνικότητα της Έδρας, Παραγωγής και Ιδιοκτησίας της, καθώς και για την κάλυψη των σχετικών ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων από την EUROCERT και φέρει πλέον στα προϊόντα της το σήμα αναγνωρισιμότητας “ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ”.

Η οικογένεια Κουτέλα, δραστηριοποιείται στη Μεσσηνία από την δεκαετία του 1960 με κύρια απασχόλησή της από το 1970, την παραγωγή ακατέργαστου πυρηνελαίου και πυρηνοξύλου από τον ελαιοπυρήνα, ένα υποπροϊόν των ελαιοτριβείων του Nομού. Το πυρηνέλαιο της επιχείρησης εξάγεται στο σύνολό του στην Ιταλία και την Ισπανία, ενώ το πυρηνόξυλο διοχετεύεται στην εσωτερική αγορά ως καύσιμο βιομάζας, φιλικό προς το περιβάλλον, υποκαθιστώντας το μαζούτ και το πετρέλαιο. Η εταιρεία απασχολεί ετησίως 15 μόνιμους και 20 εποχιακούς εργαζόμενους. Το 80% του τζίρου της πρόερχεται από εξαγωγές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ» συμμετέχουν όλες οι ελληνικές παραγωγικές – μεταποιητικές εταιρείες που διατηρούν στην Ελλάδα το τρίπτυχο: Έδρα, Παραγωγή και Ιδιοκτησία. Η συμμετοχή στην πρωτοβουλία και η χρήση του σήματος «ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ» απαιτούν ειδική πιστοποίηση και έλεγχο που διεξάγει αποκλειστικά η μεγαλύτερη Εταιρεία Ελέγχων & Πιστοποιήσεων EUROCERT AΕ βάσει ειδικού προτύπου απαιτήσεων με συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

-Διαφήμιση-