Ψηφιακές λύσεις σε προβλήματα δίνουν επιχειρησιακές ομάδες της Ευρώπης

Καλούν τους υπόλοιπους αγρότες να ακολουθήσουν τα παραδείγματά τους

ψηφιακό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι αγρότες για την καταγραφή ασθενειών και θεραπειών που χρησιμοποιούν στα ζώα τους
-Διαφήμιση-

Στις επιχειρησιακές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και έχουν ήδη βρει λύσεις σε καίρια ζητήματα του αγροδιατροφικού τομέα εστιάζει η τελευταία έκδοση της EIP-AGRI. Με δεδομένο ότι ο αγροτικός τομέας αναβαθμίζεται και η νέα ψηφιακή μορφή είναι ήδη εδώ, η EIP-AGRI παρουσιάζει παραδείγματα επιχειρησιακών ομάδων που λύνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών. Οι λύσεις αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ως θετικά παραδείγματα για όλους τους υπόλοιπους αγρότες της Ευρώπης.

Ευφυής ανάλυση δεδομένων για στήριξη αποφάσεων στο αγρόκτημα

«Με τόσα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν σε μία εκμετάλλευση, είδαμε την ανάγκη για τη δημιουργία εργαλείων λήψης αποφάσεων που παρέχουν στους αγρότες εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες των εκμεταλλεύσεών τους», αναφέρει ο Petri Linna, συντονιστής της MIKÄ DATA.

Η MIKÄ DATA είναι μια φινλανδική επιχειρησιακή ομάδα που κατασκεύασε μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων που επιτρέπει στους αγρότες να ελέγχουν τις αποδόσεις και τις διακυμάνσεις των τύπων εδάφους και των επιπέδων θρεπτικών ουσιών. Για να γίνει αυτό, συλλέγονται δεδομένα πεδίου μέσω αισθητήρων σε ελκυστήρα, δορυφόρων του ευρωπαϊκού διαστημικού οργανισμού και εμπορικών δορυφόρων, καθώς και από μετεωρολογικούς σταθμούς. Η επιχειρησιακή ομάδα χρησιμοποιεί επίσης μια χαρτογράφηση συγκομιδής που μετρά την ακριβή απόδοση κάθε καλλιέργειας.

Δεδομένα για την ανιχνευσιμότητα της υγείας των ζώων

Το VirtualVet είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι αγρότες για την καταγραφή ασθενειών και θεραπειών που χρησιμοποιούν στα ζώα τους σε πραγματικό χρόνο. Αυτό διευκολύνει την τήρηση των κανονισμών της ΕΕ για την ποιότητα των τροφίμων.

VirtualVetΣυγκεκριμένα, το VirtualVet συλλέγει και οπτικοποιεί δεδομένα σχετικά με τη θεραπεία των ζώων, παρέχοντας στους αγρότες μια σαφή εικόνα της ακριβούς χρήσης της φαρμακευτικής αγωγής. Αυτό καθιστά πολύ πιο εύκολη την παρακολούθηση των αρχείων τους για την υγεία των ζώων.

-Διαφήμιση-