Η ψηφιοποίηση βασικός παράγοντας για την υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας

-Διαφήμιση-

Η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο την ψηφιοποίηση, εάν θέλει να επιτύχει τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, υπογραμμίζεται στο αδημοσίευτο ακόμα σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο «Η Ευρώπη για την ψηφιακή εποχή: προς μία πραγματικά ευρωπαϊκή ψηφιακή κοινωνία», που πρόκειται να παρουσιαστεί στις 19 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τους συντάκτες του σχεδίου, ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει βασικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας. Οι συγγραφείς εστιάζουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στην αύξηση της βιωσιμότητας της παραγωγής τροφίμων, της βιοποικιλότητας και στην καλύτερη υγειονομική περίθαλψη ως παραδείγματα που η ψηφιοποίηση μπορεί να συμβάλει καθοριστικά.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα αποτελεσματικό σχέδιο εφαρμογής της ψηφιοποίησης, που θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων σε αυτού του είδους τις τεχνολογίες, με τους αξιωματικούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τονίζουν ότι χρειάζεται συνεργασία μεταξύ της ΕΕ των κρατών-μελών και του ιδιωτικού τομέα.

Η Επιτροπή φέρνει ως παράδειγμα την εφαρμογή τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην ανάδυση της ευφυούς γεωργίας, κατά την οποία οι αγρότες χρησιμοποιούν αισθητήρες, αυτοματισμούς, καταφέρνοντας να παράγουν περισσότερα τρόφιμα με λιγότερα μέσα, όπως φυτοφάρμακα, λιπάσματα, ενέργεια και νερό.

Η διαδικασία αυτή κάνει τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις περισσότερο φιλικές στο περιβάλλον, ενώ διασφαλίζεται η ποιότητα των τροφίμων που καταλήγει στο τραπέζι. Οι συντάκτες καταγράφουν, επίσης, την ανάγκη για την αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για την αγροτική συνδεσιμότητα, ενώ τονίζουν ότι χρειάζεται ένα πλαίσιο για την αξιοποίηση των δεδομένων που παράγονται από τις τεχνολογίες προς όφελος της καινοτομίας και της ανάπτυξης.

-Διαφήμιση-