Ψηφιοποίηση και ειδική μετατροπή βιβλίων για φοιτητές με αναπηρία από την Βιβλιοθήκη του Γ.Π.Α.

Ψηφιοποίηση και ειδική μετατροπή βιβλίων για φοιτητές με αναπηρία από την Βιβλιοθήκη του Γ.Π.Α.

Η Βιβλιοθήκη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), συνεργάζεται με την AMELib, την Ηλεκτρονική Πολυτροπική Βιβλιοθήκη για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), παράδειγμα: πλήρης τύφλωση και εντυπο-αναπήρους φοιτητές, παράδειγμα: μερική τύφλωση, βαριά δυσλεξία, έντονη μυωπία.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, επιλέγουμε βιβλία διδασκόμενα, ευρείας αποδοχής, ή διαλεγμένα από τους ίδιους τους φοιτητές – πάντοτε σε συνεννόηση μαζί μας – από το αρχείο της Β.Κ.Π. και τα ψηφιοποιούμε με ειδικό τρόπο, ώστε να είναι προσβάσιμα στους φοιτητές μας με μαθησιακές δυσκολίες. Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε, ότι από τις 4 Ιουνίου έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα της AMELib τα εξής βιβλία:

1)«Μαθήματα Γεωβοτανικής» – Δ. Φοίτος / Γ. Καμάρη, Εκδόσεις ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

2)«Γεωργία και Γεωργικά Συστήματα στον Κόσμο» – Ι. Γιδαράκου, Εκδόσεις ΓΡΗΓΟΡΗ

3)«Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά» – Θ. Κουτσός, Εκδόσεις ΖΗΤΗ

4)«Φυλές και Εκτροφή Σκύλου και Γάτας» – Α. Τσερβένη-Γούση, Εκδόσεις ΣΥΓΧΡΟΝΗΠΑΙΔΕΙΑ

5)«Λειτουργικά Τρόφιμα» – Α. Κουτελιδάκης, Εκδόσεις ΖΗΤΗ

Τα βιβλία αναρτώνται πρώτα στην αρχική τους έκδοση σε μορφή pdf κι έπειτα σε ειδικά ψηφιοποιημένα από εμάς formats, όπως epub & daisy xml.

Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με εκδοτικούς οίκους και συγγραφείς, ώστε να εξασφαλίσουμε την παραχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης περισσότερων βιβλίων, τα οποία θα προστίθενται κι αυτά κατάλογο μας. Ευχαριστούμε τους προαναφερθέντες εκδότες, που μας στήριξαν και διευκόλυναν το έργο μας με την κατανόηση και την ευγένεια τους.