Η ψηφιοποίηση ως μάθημα στην επαγγελματική εκπαίδευση των αγροτών

Σε μία εποχή κατά την οποία η ψηφιοποίηση αρχίζει να διαπερνά κάθε κλάδο της οικονομίας προσφέροντας οφέλη στο εργασιακό περιβάλλον, ο αγροτικός τομέας δεν μπορεί να παραμένει αμέτοχος. Η ενίσχυση των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων των αγροτών, που συζητείται το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα, χρειάζεται να λάβει σοβαρά υπόψη την ένταξη της ψηφιοποίησης ως μάθημα στην επαγγελματική εκπαίδευση.

Αυτή είναι και η άποψη που καταγράφηκε στο σεμινάριο της EIP-AGRI «New skills for digital farming», από αγρότες, γεωργικούς συμβούλους και ερευνητές που συμμετείχαν.

Οι προτάσεις τους ήρθαν ως απάντηση στο ερώτημα «πώς μπορεί η κλασική εκπαίδευση να αντιμετωπίσει το κενό που υπάρχει στον αγροτικό τομέα σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες». Να δοθούν, δηλαδή, οι κατάλληλες βάσεις για την κατανόηση των ψηφιακών εργαλείων για την ανάπτυξη μίας σειράς δεξιοτήτων και την επίλυση προβλημάτων στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Οι συμμετέχοντες κατέγραψαν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι αγρότες να λάβουν τις απαιτούμενες γνώσεις για την ψηφιοποίηση, με σκοπό να καταλάβουν ότι τα ψηφιακά εργαλεία είναι ένας βοηθός στη δουλειά τους. Τρόποι που περιλαμβάνουν κυρίως την πρακτική εφαρμογή στο χωράφι, όπως τα επιδεικτικά αγροκτήματα και οι επιχειρησιακές ομάδες.

Επιδεικτικά αγροκτήματα

Η ζωντανή παρουσίαση τεχνολογικών εργαλείων και καινοτομιών απευθείας στο χωράφι θεωρείται τόσο από τους αγρότες, όσο και τους γεωργικούς συμβούλους, ως ένας από τους καλύτερους τρόπους να μάθουν οι αγρότες για μία καινούργια τεχνολογία, να δουν πώς λειτουργεί αλλά και τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει. Με αυτόν τον τρόπο, οι αγρότες κατανοούν τις τεχνολογίες και τι μπορούν να τους παρέχουν. Σε αυτήν τη διαδικασία, οι πάροχοι των τεχνολογιών μπορούν να διαμορφώσουν και να τελειοποιήσουν τα εργαλεία τους και τις εφαρμογές τους.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η μεταφορά της εκπαιδευτικής διαδικασίας από την αίθουσα στο χωράφι με πρακτικό αντικείμενο μέσα από ομάδες πολλών ατόμων, όπως οι επιχειρησιακές ομάδες, ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των αγροτών και εστιάζουν στις πραγματικές συνθήκες καλλιέργειας και ανάγκης των αγροτών.