Πτηνοτροφία: 5+1 βήματα για ένα καθαρό ορνιθοτροφείο

της Ελένης Ριζάκη

Η σωστή διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης ενός ορνιθοτροφείου, ωφελεί άμεσα τη δουλειά που πραγματοποιείται εκεί. Να περιορίζονται οι αρνητικές συνέπειες μιας ασθένειας, να βελτιστοποιείται η απόδοση και η ευημερία των πτηνών και να είναι εγγυημένη η επισιτιστική ασφάλεια. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα WATTPoultry.com, που ειδικεύεται σε θέματα πτηνοτροφίας, ορνιθοτροφίας και αβγοπαραγωγής, τα παραπάνω επιτυγχάνονται με ένα καλό και λεπτομερές πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης. Πιο συγκεκριμένα, είναι σημαντικό να καταγράφονται αναλυτικά οι ημερομηνίες και οι ώρες, το εργατικό δυναμικό και ο εξοπλισμός που χρειάζεται, και φυσικά όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται πριν από την εκκένωση του χώρου. Παρακάτω αναλύονται 5+1 βασικά βήματα καθαρισμού, μετά την εκκένωση της φάρμας.

1 Απαλλαγή από τα έντομα. Για να απομακρυνθούν τα έντομα από τον χώρο απαιτείται συγκεκριμένη διαδικασία και ειδικός εξοπλισμός. Μόλις το ορνιθοτροφείο αδειάσει και με τον χώρο ακόμα ζεστό, ο καθαριστής φορά τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό και ψεκάζει το εσωτερικό του ορνιθοτροφείου με επιτόπιο και, φυσικά, ενδεδειγμένο εντομοκτόνο. Πριν από την καύση, η διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί.

2 Ξεσκόνισμα και πρώιμος ψεκασμός. Πρώτα απομακρύνονται η σκόνη και οι ιστοί αράχνης από τις επιφάνειες και τον εξοπλισμό στο εσωτερικό. Στη συνέχεια, ξαναφορώντας τον ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό, ο καθαριστής ψεκάζει εκ νέου με απορρυπαντικό διάλυμα μέσα σε όλη τη μονάδα, ώστε να μειωθούν τα υπολείμματα σκόνης. Σε περίπτωση που η πτηνοτροφική μονάδα έχει ανοίγματα, τότε χρειάζεται εξ αρχής κλείσιμο των κουρτινών.

3 Απομάκρυνση εξοπλισμού και απορριμμάτων. Ένα κύριο στάδιο πριν από τον ενδελεχή καθαρισμό είναι η απομάκρυνση όλου του εξοπλισμού και των απορριμμάτων από το ορνιθοτροφείο, μαζί με την ανύψωση των συστημάτων τροφής και ποτίσματος των ορνίθων, ώστε ο καθαριστής να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα σημεία του χώρου.

4 Πλύσιμο του χώρου και καθαρισμός των συστημάτων διατροφής. Σε αυτήν τη φάση χρησιμοποιούνται μηχανή πλυσίματος με πίεση και αφρώδες απορρυπαντικό. Το απορρυπαντικό πρέπει να είναι συμβατό με το απολυμαντικό που θα χρησιμοποιηθεί, ενώ στο τέλος ο καθαριστής ξεπλένει με καυτό νερό, για να απομακρύνει τυχόν ουσίες επιβλαβείς για τις όρνιθες.

Σειρά παίρνει το σύστημα ποτίσματος των ζώων. Αυτό πρέπει να στραγγιστεί, να καθαριστεί και να απολυμανθεί. Οι σωληνώσεις του νερού θα πρέπει να καθαρίζονται τουλάχιστον μία φορά για κάθε κοπάδι, ώστε να απομακρύνεται κάθε βιομεμβράνη που ίσως έχει αρχίσει να αναπτύσσεται. Αν δεν είναι δυνατό το φυσικό καθάρισμα, τότε μπορούν να αξιοποιηθούν υψηλά επίπεδα χλωρίνης (140 ppm). Πριν επιστρέψει το κοπάδι, ο καθαριστής ρίχνει καθαρό, φρέσκο νερό στους σωλήνες για να ξεπλυθούν.

Για τον καθαρισμό του συστήματος τροφής, είναι απαραίτητο το άδειασμα των παλετών, αλλά και των σωληνώσεων σύνδεσης και το προσεκτικό βούρτσισμά τους. Όλα τα ανοίγματα πρέπει να καθαριστούν και να σφραγιστούν, ενώ, όπου είναι δυνατόν, η απολύμανση γίνεται και με καύση.

5 Απολύμανση. Χρειάζεται ένα εγκεκριμένο απολυμαντικό, αποτελεσματικό ενάντια στα συγκεκριμένα βακτήρια και ιούς που αναπτύσσονται στα ορνιθοτροφεία. Προτείνεται να ακολουθούνται πάντα οι οδηγίες του κατασκευαστή και του συμβούλου εκτροφής, αν υπάρχει.

Επειδή τα περισσότερα απολυμαντικά δεν είναι αποτελεσματικά ενάντια σε σποριογόνες κοκκιδιακές ωοκύστες, αξιοποιούνται επιλεγμένες κοκκιδιακές θεραπείες μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Είναι, επίσης, αναποτελεσματικά σε ακαθαρσίες ή ζητήματα οργανικής ύλης, ενώ η χρήση τους σε υγρές επιφάνειες καλό είναι να αποφεύγεται, ώστε να μην αραιωθούν.

6 Καύση. Οι ειδικοί του WATTPoultry επισημαίνουν ότι η καύση με φορμόλη γίνεται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό που ακολουθεί τη νομοθεσία και τις οδηγίες ασφαλείας και, φυσικά, μόνο όπου επιτρέπεται η συγκεκριμένη ενέργεια. Η καύση θα πρέπει να γίνει αμέσως μετά την απολύμανση, πάνω σε νωπές επιφάνειες, με θερμοκρασία τουλάχιστον στους 21 βαθμούς Κελσίου και επίπεδα υγρασίας λίγο παραπάνω από 65%.

Στο τέλος, το ορνιθοτροφείο θα πρέπει να παραμείνει κλειστό για 24 ώρες. Πριν από την οποιαδήποτε είσοδο ανθρώπου ή όρνιθας θα πρέπει, πρώτα, να αεριστεί επαρκώς ο χώρος, μέχρι να μειωθούν τα επίπεδα φορμόλης σε λιγότερα από 2 ppm. Η καύση μπορεί να επαναληφθεί μετά τη διασπορά των απορριμμάτων.