Ρεβυθούσα: Εγκαινιάσθηκε ο νέος τερματικός σταθμός LNG Track Loading, έργο ύψους 5,1 εκατ.

ÑÅÂÕÈÏÕÓÁ ÓÔÁÈÌÏÓ ÕÃÑÏÐÏÉÇÌÅÍÏÕ ÖÕÓÉÊÏÕ ÁÅÑÉÏÕ

Η νέα εγκατάσταση αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας Small-Scale LNG στην Ελλάδα. Εγκαινιάσθηκε την Τετάρτη 19/10, παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη, του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη και της CEO του ΔΕΣΦΑ κα Μαρία Γκάλη.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 5,1 εκατομμύρια ευρώ  και έχει συγχρηματοδοτηθεί με ποσό 2,9 εκατ. από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο τερματικός αυτός σταθμός συνδυάζει ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη, με κυριότερα:

  • Την επέκταση της χρήσης φυσικού αερίου στη χώρα και ειδικά σε βιομηχανίες που δεν συνδέονται με το δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου, καθώς και στη ναυτιλία (ως ναυτιλιακό καύσιμο).
  • Την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή στρατηγική για μείωση της εκπομπής ρύπων και χρήση καυσίμων φιλικών προς το περιβάλλον.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα χρήσης του φυσικού αερίου από καταναλωτές περιοχών όπου δεν έχει αναπτυχθεί το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου καθώς και για τις ανάγκες της ναυτιλίας (χρήση LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου).

Αποτέλεσμα θα είναι:

  • H αύξηση της κατανάλωσης του φυσικού αερίου καθώς και η αποδοτικότερη εκμετάλλευση του ΕΣΦΑ.
  • Η παροχή φιλικότερων προς το περιβάλλον εναλλακτικών λύσεων καυσίμου για τη βιομηχανία και τη ναυτιλία.
  • Η ενίσχυση του ανταγωνισμού μέσω της αύξησης των επιλογών προμήθειας αερίου, με σαφή οφέλη προς τον καταναλωτή.

Πηγή: ertnews.gr