Ροδακινιά: Χρόνοι επέμβασης για φυλλοδέτη και ανάρσια

Το διήμερο 17 έως 19 Ιουνίου εμφανίστηκε μια αύξηση των συλλήψεων του φυλλοδέτη, γεγονός που προμηνύει τη σταδιακή έναρξη της δεύτερης πτήσης του εντόμου, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

Η έναρξη των ωοτοκιών των πρώτων εντόμων υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 21-22 Ιουνίου και οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 24-25 Ιουνίου. Οι προβλεπόμενες ημερομηνίες ωοτοκιών και εκκολάψεων των πρώτων εντόμων του φυλλοδέτη συμπίπτουν με αυτές των περισσότερων εντόμων της ανάρσιας και του βλαστορύκτη.

Ανάρσια

Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων στις περιοχές της Ημαθίας, της Πιερίας και της Πέλλας, η πτήση του εντόμου της ανάρσιας εμφάνισε μία αύξηση συλλήψεων το χρονικό διάστημα 16-18 Ιουνίου. Οι περισσότερες ωοτοκίες υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 20-25 Ιουνίου και οι περισσότερες εκκολάψεις (παρουσία των νεαρών προνυμφών) υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 24-28 Ιουνίου.

Ενδεικτικός χρόνος ταυτόχρονης επέμβασης και για τα τρία έντομα, ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, είναι 22-24 Ιουνίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών και 26-28 Ιουνίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες.

Η ανωτέρω επέμβαση καταπολεμά αποτελεσματικά και τον βλαστορύκτη (καρπόκαψα ροδακινιάς). Συνήθως οι επεμβάσεις αυτές ελέγχουν ικανοποιητικά και αφίδες και θρίπες.

Μονίλια

Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνοούν την ανάπτυξη μολύνσεων από τη μονίλια. Από το Περιφερειακό Κέντρο προτείνεται η προστασία των καρπών που πλησιάζουν στην ωρίμανση, ενώ διευκρινίζεται ότι η προστασία των καρπών πριν από τη συγκομιδή μειώνει τις μετασυλλεκτικές σήψεις.