Ροδάκινο: Ο κατάλληλος χρόνος επέμβασης για ανάρσια και φυλλοδέτη

Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων στις περιοχές της Ημαθίας, της Πιερίας και της Πέλλας, η πτήση του εντόμου της ανάρσιας εμφάνισε σημαντική αύξηση, το χρονικό διάστημα 1-4 Μαΐου, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Βέροιας, της Νάουσας και της Σκύδρας έγιναν οι υπολογισμοί της έναρξης των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αβγών:

Η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 5-7 Μαΐου.

Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 12-14 Μαΐου.

Φυλλοδέτης

Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων στις περιοχές της Ημαθίας και της Πέλλας, εκτιμάται ότι ξεκίνησε η πρώτη πτήση του εντόμου του φυλλοδέτη το χρονικό διάστημα 2-4 Μαΐου. Η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 5-8 Μαΐου.

Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 10-13 Μαΐου.

Οι προβλεπόμενες ημερομηνίες ωοτοκιών και εκκολάψεων του φυλλοδέτη συμπίπτουν κατά πολύ με αυτές της ανάρσιας.

Ενδεικτικός χρόνος ταυτόχρονης επέμβασης και για τα δύο έντομα ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι στις 6-8 Μαΐου για τα φυτοπροστατευτικά προιόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών και στις 11-14 Μαΐου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες.

Κεντρική φωτογραφία: Φυλλοδέτης σε φύλλο ροδακινιάς