Ο ρόλος των συνεταιρισμών στις αναδιαρθρώσεις των καλλιεργειών

Ένα πρόγραμμα-«ανάσα» για τους αγρότες

του Χρήστου Γιαννακάκη, προέδρου της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνοκάρπων

Ολοκληρώθηκε, την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, ο κύκλος της ενημερωτικής πρωτοβουλίας που πήρε η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, για την πληροφόρηση των συνεταιρισμών της χώρας όσον αφορά το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο προκυρήχθηκε στις 20 Οκτωβρίου.

Στις ενημερωτικές αυτές εκδηλώσεις, που κάλυψαν σχεδόν όλη τη χώρα, είχαμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με δεκάδες συνεταιριστικά στελέχη, να συζητήσουμε μαζί τους, να ακούσουμε τους προβληματισμούς τους, αλλά και να διαγνώσουμε ταυτόχρονα τις δυνατότητές τους.

Ήταν μια σημαντική εμπειρία, γιατί, μετά από αρκετά χρόνια, το συνεταιριστικό κίνημα ξανασυναντήθηκε, αντάλλαξε απόψεις, εξέθεσε τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζει και προσδιόρισε τις δυνατότητές του.

Κατά τη διάρκεια των ενημερωτικών συσκέψεων και της ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο έγινε αποδέκτης πολλών χρήσιμων προτάσεων, έτσι ώστε να ολοκληρώσει την εκπόνηση της σχετικής μελέτης που του ανατέθηκε από το υπουργείο, κατά τρόπο που να καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα και των Οργανώσεων, οι οποίες θα κληθούν να υλοποιήσουν και να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα.

Προδιαγραφές αναδιάρθρωσης

Ειδικότερα, η μελέτη θα προσδιορίσει, για όλες τις δενδρώδεις καλλιέργειες (πλην ελαιοκαλλιέργειας) και την αμπελοκαλλιέργεια (με εξαίρεση τις οινοποιητικές ποικιλίες), τις προδιαγραφές τόσο των ποικιλιών που μπορούν να εκριζωθούν, όσο και αυτών που θα μπορούν να εγκατασταθούν.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει αποκλειστικά από τις οργανώσεις που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και όχι από μεμονωμένους παραγωγούς.

Είναι λοιπόν ευκαιρία, οι επιλογές που θα γίνουν, να βασιστούν στις επιπτώσεις που προκαλούν η κλιματική αλλαγή, η ευπάθεια σε ασθένειες και εχθρούς, καθώς και η χαμηλή ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων προϊόντων και να γίνει η αντικατάσταση από προϊόντα που ζητά η διεθνής αγορά, αυξάνοντας ταυτόχρονα την παραγωγικότητα των καλλιεργούμενων εκτάσεων.

Παράλληλα, θα προσδιοριστεί το «εύλογο» κόστος εκρίζωσης και εγκατάστασης των αντίστοιχων δέντρων και πρέμνων και στο κόστος θα συνυπολογιστούν η προμήθεια των νέων δενδρυλλίων και πρέμνων, τα όποια δικαιώματα υπάρχουν στις νέες ποικιλίες, καθώς και το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης υποδομής για γραμμική φύτευση, με στόχο την ένταξή τους σε επόμενα προγράμματα αντιχαλαζικών διχτυών και αντιβρόχινων καλυμμάτων του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Είναι ευκαιρία για τις οργανώσεις και τα μέλη τους να κάνουν χρήση αυτής της σημαντικής δυνατότητας, όταν μάλιστα η δράση επιχορηγείται με ποσοστό 70% και το διατιθέμενο ποσό επιχορηγήσεων υπερβαίνει τα 166 εκατομμύρια ευρώ.

Οι οργανώσεις, λοιπόν, καλούνται να πάρουν πρωτοβουλίες, να ενεργοποιηθούν άμεσα, για να υλοποιήσουν συντονισμένα ένα σημαντικό έργο που το έχει ανάγκη ο παραγωγός-μέλος τους και η συνεταιριστική μονάδα, το οποίο δίνει νέες προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης.

Η αναδιάρθρωση αποτελεί ευκαιρία για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, της ευπάθειας σε ασθένειες, καθώς και της χαμηλής ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων