Παρά τις προσπάθειες για ενθάρρυνση της υιοθέτησης πρακτικών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων (IPM) και τη μείωση των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση φυτοφαρμάκων, αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ δυσκολεύονται να καθιερώσουν την προσέγγιση. Μετά τη Γαλλία –όπως διαβάσατε στην ΥΧ– και η Ρουμανία φαίνεται να πάσχει σε αυτό το επίπεδο.

Η προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει στρατηγικές όπως η αμειψισπορά και η μείωση της πυκνότητας των σιτηρών, προβλέπει επίσης την αντικατάσταση των χημικών φυτοφαρμάκων και προκρίνει τη χρήση τους μόνο ως έσχατη λύση. Σύμφωνα με την Carmen Botez, εκτελεστική διευθύντρια του βιομηχανικού συνδέσμου φυτοπροστασίας της Ρουμανίας (AIPROM), η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 80% της αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων στη χώρα, υπάρχουν «δυσκολίες στην εφαρμογή της IPM στο σύνολό της» λόγω ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με «το έδαφος, το κλίμα και την κουλτούρα».

Παρότι η χρήση φυτοφαρμάκων στη Ρουμανία μειώθηκε την τελευταία δεκαετία, αυτές οι δυσκολίες είχαν ως αποτέλεσμα οι πρακτικές IPM να μην μπορούν να ριζώσουν εύκολα στη Ρουμανία. Σύμφωνα με το ρουμανικό εθνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ που εγκρίθηκε πρόσφατα, το οποίο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η χώρα θα επιτύχει τις φιλοδοξίες που ορίζονται σε επίπεδο ΕΕ, ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων για τους αγρότες στη Ρουμανία, ιδίως για μικρομεσαίους.

«Οι αγρότες έχουν ελάχιστη γνώση σχετικά με την ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και αντιβιοτικών και τις επιπτώσεις της χρήσης φυτοφαρμάκων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον», προειδοποιεί το σχέδιο.

Ο στόχος, προσθέτει, «είναι η ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της εισαγωγής ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων, καθώς και εναλλακτικών τεχνικών ή προσεγγίσεων, για τη μείωση της εξάρτησης από τη χρήση φυτοφαρμάκων».