Ρουμανία: Αλλαγές στο καθεστώς δωρεών φέρνει ο νέος νόμος για τη σπατάλη τροφίμων

Έναν τροποποιημένο νόμο που πρόκειται να εισαγάγει αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο της Ρουμανίας σχετικά με τις δωρεές αδιάθετων, αλλά ασφαλών τροφίμων από τοπικούς λιανοπωλητές υπέγραψε ο πρόεδρος της χώρας, Κλάους Γιοχάνις. Μεταξύ άλλων, η νέα νομοθεσία περιλαμβάνει μέτρα που διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρχει επιβολή φόρου προστιθέμενης αξίας στη δωρεά τροφίμων, ενθαρρύνοντας τους εμπόρους λιανικής να δωρίζουν προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί κοντά στις ημερομηνίες λήξης τους. Εκτός αυτού, ο νόμος τροποποιήθηκε για να διευκολύνει τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ των δωρητών επισιτιστικής βοήθειας και των αποδεκτών της.

Η νομοθεσία, η οποία εισάγει νέες διατάξεις στον φορολογικό κώδικα της Ρουμανίας, αφορά τις «μεταφορές τροφίμων για κατανάλωση από τον άνθρωπο που πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης της ελάχιστης διατηρησιμότητας», που πραγματοποιούνται «σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νόμος δεν επιβάλλει όρια στην αξία των μεταφερόμενων τροφίμων.

Δομές που επιτρέπεται να λαμβάνουν δωρεές τροφίμων από Ρουμάνους λιανοπωλητές περιλαμβάνουν μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), νοσοκομεία, οίκους ευγηρίας, καθώς και άλλους φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ρουμανικό Κοινοβούλιο είχε ψηφίσει τον αρχικό νόμο για τη σπατάλη τροφίμων το 2016, αλλά στη συνέχεια οι διατάξεις του ανεστάλησαν. Πέρυσι, οι κανόνες έγιναν προαιρετικοί για τους λιανοπωλητές της χώρας, αλλά η έλλειψη σαφών διατάξεων σχετικά με τις υποχρεώσεις ΦΠΑ συνέχισε να αποθαρρύνει πολλές εταιρείες από το να δωρίσουν τα αδιάθετα τρόφιμά τους.