Ρουμανία: Κατέθεσε το στρατηγικό της σχέδιο, ύψους 15,8 δισ. ευρώ

Το υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τελικό προσχέδιο του εθνικού στρατηγικού σχεδίου της χώρας για την ΚΑΠ, προϋπολογισμού ύψους 15,8 δισ. ευρώ για την περίοδο 2023-2027.

Σύμφωνα με το σχέδιο, περίπου 6 δισ. ευρώ θα επενδυθούν στον πρωτογενή τομέα και στην αγροτική ανάπτυξη, ενώ 9,78 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την καταβολή επιδοτήσεων στους Ρουμάνους αγρότες, όπως ανακοίνωσε πριν από μερικές μέρες το υπουργείο. Επιπλέον, 151,7 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στη σταθεροποίηση της αγοράς τροφίμων.

Το στρατηγικό σχέδιο της Ρουμανίας περιλαμβάνει σαφείς στόχους, προβλέποντας στρεμματικές επιδοτήσεις ανά παραγωγική μονάδα (per-unit area subsidies), ενισχύσεις κατά κεφαλή, επενδύσεις σε άρδευση, ενεργειακή ανεξαρτησία και γεωργικές τεχνολογίες που θα οδηγήσουν σε αύξηση του αγροτικού εισοδήματος και μείωση της περιβαλλοντικής βλάβης, σύμφωνα με τον Ρουμάνο υπουργό Γεωργίας, Πέτρε Νταέα.