Την ανιούσα έχουν πάρει τα κρούσματα σαλμονέλας στα πουλερικά της ΕΕ

Μία Επιχειρησιακή Ομάδα χρησιμοποιεί με διαφορετικό τρόπο τις κότες αβγοπαραγωγής

Ύστερα από αρκετά χρόνια διαρκούς προόδου, οι προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της σαλμονέλας φαίνεται ότι πλέον δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα. Νέα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) αποτυπώνουν αύξηση τόσο του αριθμού των κρουσμάτων στον άνθρωπο όσο και της εξάπλωσης της νόσου στα πουλερικά.

Στην πρόσφατη έκθεσή της σχετικά με τις τάσεις και τις πηγές των ζωονόσων, των ζωονοσογόνων παραγόντων και των τροφιμογενών επιδημικών εκρήξεων, η EFSA αποκάλυψε ότι στην ΕΕ η ασθένεια της σαλμονέλωσης έπληξε περισσότερο τις ωοτόκες όρνιθες, που από το 2014 μέχρι το 2016 τα κρούσματα αυξήθηκαν από 0,7% σε 1,21%. Δεν είναι, λοιπόν, έκπληξη που, για το 2016, ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων στον άνθρωπο προήλθε από τα αβγά, με τη σαλμονέλα να «χτυπά» σε 1.882 περιπτώσεις.

Μεταξύ των κυριότερων λόγων που συνετέλεσαν στην αύξηση, η EFSA επισημαίνει την υπο-ανίχνευση των μολυσμένων με σαλμονέλα σμηνών στα κράτη-μέλη που συνιστούν μείζονες χώρες εξαγωγής, καθώς και τον εφησυχασμό που έφερε η επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί για τον έλεγχο της ασθένειας. Το γεγονός αυτό οδήγησε στον περιορισμό των δαπανών στους υγειονομικούς ελέγχους στα αγροκτήματα και τη μείωση των εμβολιασμών. Επίσης, τα υψηλότερα ποσοστά μη συμμόρφωσης με τα κριτήρια για τη σαλμονέλα αναφέρθηκαν στις κατηγορίες τροφίμων που προορίζονται να καταναλωθούν μαγειρεμένα, και κυρίως σε κιμά και κρέας πουλερικών.

Πιστεύεται ότι η βελτίωση της βιοασφάλειας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ο καλύτερος εμβολιασμός των σμηνών θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ανάχωμα στην αύξηση της σαλμονέλας στην ΕΕ.