ΣΑΣΟΕΕ: Διαχρονική η συμβολή του συνεταιριστικού επιχειρείν

του Γιώργου Κατσούλη, προέδρου του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΑΣΟΕΕ)

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί είναι επιχειρήσεις που κατευθύνονται από αξίες, ανήκουν σε και ελέγχονται από αγρότες-μέλη τους, οι οποίοι αποφασίζουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά, καθώς και για να πραγματοποιήσουν κοινές επενδύσεις που, υπό άλλες συνθήκες, δηλαδή μεμονωμένα, δεν θα μπορούσαν.

Αποτελούν έτσι ενεργό μέρος μίας επιχείρησης ικανής να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία, που μετακυλίεται και σε αυτούς.

Το συνεταιριστικό μοντέλο του επιχειρείν έχει αποδείξει τη διαχρονική συμβολή του στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ στην εποχή των μεγάλων προκλήσεων της διατροφικής ασφάλειας, της ενεργειακής κρίσης, της ανεξέλεγκτης αύξησης του κόστους των εφοδίων, της κλιματικής αλλαγής και της γεωπολιτικής αστάθειας, καθώς και των φιλόδοξων στόχων του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού που θέτει η ΚΑΠ από το 2023 και έπειτα.

Μονόδρομος για την Ελλάδα

Το συνεταιριστικό επιχειρείν είναι μονόδρομος και για τη χώρα μας, λόγω του μικρού κλήρου, της χαμηλής επενδυτικής ικανότητας των μικρών/μικρομεσαίων παραγωγών και της δυσκολίας τους να ανταποκριθούν μεμονωμένα στις υψηλές απαιτήσεις των αγορών και της εποχής.

Θα πρέπει, όμως, να γίνει αντιληπτό, τόσο από τους ίδιους τους παραγωγούς, όσο και από την πολιτεία, ότι στον πυρήνα της δράσης των συνεταιρισμών βρίσκεται η επιχειρηματικότητα, με αναγκαία προϋπόθεση τη συγκέντρωση των προϊόντων και τη διάθεσή τους στην αγορά.

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί δεν χρειάζονται κρατικούς τοποτηρητές για τη λειτουργία τους, αλλά ένα ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο που θα τους επιτρέπει να αναπτυχθούν, παρέχοντας κίνητρα για τη συνεργασία, την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων και τη μεγέθυνσή τους.

Οι Ισπανοί συνάδελφοί μας, ήδη από το 2013, διεκδίκησαν και πέτυχαν την υιοθέτηση εθνικού νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου να δοθούν κίνητρα μεγέθυνσης των συνεταιρισμών, αξιοποιώντας τον 2ο Πυλώνα της ΚΑΠ, ώστε να διεκδικήσουν μεγαλύτερα μερίδια στις διεθνείς αγορές και όχι για να ζητήσουν από το κράτος- «πατερούλη» να τους υποδείξει με ποιους όρους θα λειτουργούν ως επιχειρήσεις και με ποιον τρόπο θα εκπροσωπούνται.

Η ΚΑΠ στο πλευρό των συνεταιρισμένων αγροτών

Η ΚΑΠ θέτει διαχρονικά στη διάθεση των παραγωγών πολύτιμα εργαλεία στήριξης της συνεργασίας μέσω των Οργανώσεων Παραγωγών, ενώ από το 2023 και έπειτα, τοποθετεί τη συνεργασία στο επίκεντρο, προτείνοντας πληθώρα εργαλείων που, δυστυχώς, η χώρα μας φαίνεται ότι δεν έχει εντάξει στο Στρατηγικό της Σχέδιο, όπως τη δυνατότητα στήριξης επιχειρησιακών προγραμμάτων Οργανώσεων Παραγωγών σε όλους σχεδόν τους τομείς.

Η συνεργασία τίθεται στο επίκεντρο για έναν επιπλέον λόγο: οι συνεταιρισμοί αποτελούν καταλύτες για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό, δηλαδή για τη διάχυση γνώσης και εργαλείων στους παραγωγούς, προκειμένου να μειώσουν τα δυσβάσταχτα κόστη και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα και στην αστάθεια των αγορών.