Σε ένα μήνα από σήμερα η πληρωμή του 70% της Βασικής (826 εκατ. ευρώ) σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ΟΠΕΚΕΠΕ

Σημέρα Τρίτη 24/10 η προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης – Πότε θα είναι τα χρήματα στη διάθεση των παραγωγών
-Διαφήμιση-

Στα τέλη Οκτωβρίου (στις 27/10, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ» και του ypaithros.gr) θα γίνει πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2016 σε ποσοστό μέχρι 70%.

Ειδικότερα, στις 27 Οκτωβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή του 70% της Βασικής (826 εκατ. ευρώ) και στις 20 Δεκεμβρίου η εξόφληση του 30% της Βασικής (354 εκατ. ευρώ), του Πρασινίσματος (567 εκατ. ευρώ) και των γεωργών νεαρής ηλικίας (15 εκατ. ευρώ)

Άλλες πληρωμές σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ:

  • Για την Εξισωτική Αποζημίωση 2014 προγραμματίζεται συμπληρωματική πληρωμή τον Σεπτέμβριο.
  • Για την Εξισωτική Αποζημίωση 2015 προγραμματίζεται εξέταση των ενστάσεων και συμπληρωματική πληρωμή μέσα Νοεμβρίου.
  • Βιολογική Κτηνοτροφία, Σπάνιες Φυλές, Δάσωση και Ζαχαρότευτλα: Έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές των φακέλων των δικαιούχων που αποστέλλονται από τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης.
  • Βιολογική Γεωργία, Νιτρορύπανση: Ξεκίνησαν οι πληρωμές (το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου) και θα συνεχίζονται σταδιακά με την υποβολή τους από τους αρμόδιους φορείς.
  • Για τις υπόλοιπες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις (αμπελώνας Θήρας, μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών, παραδοσιακός ελαιώνας Άμφισσας, αμειψισπορά καπνού, ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού) προγραμματίζεται η πληρωμή των φακέλων των δικαιούχων σταδιακά έως τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο για έτη εφαρμογής 2012-2015.
  • Για την πρόωρη συνταξιοδότηση θα συνεχιστεί αδιάλειπτα η καταβολή των ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων.