Σε επίπεδο φυλής θα τηρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας στο πλαίσιο της δράσης 10.1.9

Σε επίπεδο φυλής θα τηρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας στο πλαίσιο της δράσης 10.1.9
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Σε τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής της δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του ΠΑΑ 2014-20 προχώρησε το ΥΠΑΑΤ, αυστηροποιώντας τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροποποιητική, τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων θα πρέπει να συντρέχουν σε επίπεδο φυλής τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.

Σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας σε επίπεδο φυλής «δεν καταβάλλεται ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος για την φυλή που δεν τηρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση της παρούσας τροποποιείται έτσι ώστε να μην περιλαμβάνεται η εν λόγω φυλή και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» αναφέρεται συγκεκριμένα.

Δείτε εδώ αναλυτικά την τροποποιητική απόφαση του ΥΠΑΑΤ

-Διαφήμιση-