ΣΕΑΜ: Καταλύτης η εξέλιξη και η χρήση της τεχνολογίας στον αγροτικό τομέα

Οι αυξημένες διατροφικές ανάγκες φέρνουν τους σύγχρονους ελκυστήρες στο προσκήνιο

του Σάββα Μπαλουκτσή, προέδρου Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων

Η έκθεση AGROTICA έφερε στην επικαιρότητα για ακόμη μία φορά έναν τομέα που έχει απασχολήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, τον τομέα της αγροδιατροφής. Και είναι πολύ λογικό, μια και αυτός ο τομέας έχει πολλές διαστάσεις: επισιτιστικές, οικονομικές, πολιτισμικές, κοινωνικές.

Η αγροδιατροφή, έννοια που περιλαμβάνεται και στους τρεις τομείς της οικονομίας, από την παραγωγή μέχρι την επεξεργασία, τυποποίηση, εμπορία προϊόντων, αλλά και την παροχή υπηρεσιών, έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της τεχνολογίας, τόσο της μηχανικής, όσο και της ψηφιακής.

Ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που διαμορφώνει τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της αγροδιατροφής. Υπ’ αυτή την έννοια, η εξέλιξη της τεχνολογίας στη γεωργία και στην κτηνοτροφία αποτελεί σημαντική προτεραιότητα.

Οι αυξανόμενες διατροφικές ανάγκες, λόγω της αύξησης του πληθυσμού, οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες των λαών, η έμφαση στην υγιεινή διατροφή, αλλά και οι σύγχρονες εφαρμογές που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και υδάτινων πόρων, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος, καθιστούν τον εκσυγχρονισμό της εκμηχάνισης ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας.

Οι σύγχρονες τεχνολογίες στον πρωτογενή τομέα εξασφαλίζουν στα αγροδιατροφικά προϊόντα όλα τα παραπάνω. Τόσο οι γεωργικοί ελκυστήρες, όσο και τα παρελκόμενα που χρησιμοποιούνται, διαθέτουν τεχνολογία που επιτυγχάνει την αύξηση της παραγόμενης ποσότητας, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.

Χαμηλότερη κατανάλωση, υψηλότερη ακρίβεια

Οι σύγχρονοι ελκυστήρες νέας γενιάς, που είναι πλέον της φάσης EURO V, επιτυγχάνουν ελαχιστοποίηση των ρύπων που εκπέμπουν και διαθέτουν όλα τα σύγχρονα συστήματα που χρειάζεται η εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας, προκειμένου αυτή να έχει όλες τις θετικές επιπτώσεις, δηλαδή μεγάλη μείωση κατανάλωσης καυσίμων, απόλυτη ακρίβεια στη χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού και χρήση φυτοφαρμάκων στα εντελώς απαραίτητα πλαίσια.

Η χαρτογράφηση των χωραφιών και η ανάλυση των εδαφολογικών συστατικών πετυχαίνουν την ορθολογική λίπανση και άρδευση των χωραφιών. Τέλος, οι σύγχρονες τεχνολογίες στα γεωργικά μηχανήματα εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις των βιολογικών καλλιεργειών.

Δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε το ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες, που χρησιμοποιούνται στη φάση της παραγωγής στην αγροδιατροφή, εξασφαλίζουν πολύ καλές συνθήκες εργασίας για τον χειριστή, πετυχαίνουν μεγάλο δείκτη ασφάλειας και περιορισμό των ατυχημάτων, ενώ έχουν ιδιαίτερη συμβολή στην επίτευξη των στόχων της πράσινης οικονομίας.

Οι αλματώδεις εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας βοηθάνε στην άντληση και επεξεργασία αξιόπιστων πληροφοριών, ξεχωριστά για την παραγωγικότητα κάθε σημείου της εκμετάλλευσης, που έχει ως αποτέλεσμα καλύτερο προγραμματισμό και ορθολογική χρήση των εισροών.

Όπως προαναφέρθηκε, η φάση της παραγωγής των προϊόντων αγροδιατροφής είναι ίσως η σημαντικότερη σε αυτή την αλυσίδα. Όμως, και οι φάσεις της κατεργασίας, επεξεργασίας και τυποποίησης των προϊόντων είναι εξίσου σημαντικές, ενώ οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε αυτές επηρεάζουν καθοριστικά το κόστος και την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Στην έκθεση AGROTICA, οι τεχνολογίες που προβλήθηκαν είναι αυτές που επηρεάζουν την παραγωγή των αγροδιατροφικών προϊόντων στον πρωτογενή τομέα.