ΣΕΒΕ: Συνεχίζονται με ανοδική πορεία οι εξαγωγές των γεωργικών βιομηχανιών το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου

Η θετική εικόνα που παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Ιούνιο 2020, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, συνεχίστηκε και τον Ιούλιο με την άνοδο να ανέρχεται σε 9,2%, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 07.09.2020 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ.

Συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά €324,8 εκατ., δηλαδή 10,1% και ανήλθαν σε €2.884,5 εκατ., ενώ οι εισαγωγές κατέγραψαν, επίσης, πτωτική πορεία με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €4.446,1 εκατ. έναντι €5.091,9 εκατ. τον Ιούλιο του 2019 και τη μείωσή τους να ανέρχεται σε €645,8 εκατ., δηλαδή 12,7%. Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό κατά €1.561,6 εκατ., μειωμένο ωστόσο κατά €321,0 εκατ., δηλαδή 17,1%.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιούλιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)

Ιουλ 20

Ιουλ 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 20/19

Εξαγωγές

2.884,5

3.209,3

-324,8

-10,1%

Εισαγωγές

4.446,1

5.091,9

-645,8

-12,7%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.561,6

-1.882,6

321,0

-17,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Χωρίς τα πετρελαιοειδή η εικόνα ήταν σαφώς βελτιωμένη με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε €2.318,4 εκατ. τον Ιούλιο 2020, έναντι €2.122,7 εκατ. τον Ιούλιο 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά €195,7 εκατ., δηλαδή 9,2%. Αντίθετα, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά €121,4 εκατ., δηλαδή 3,2% και ως εκ τούτου το εμπορικό έλλειμμα από €1.633,1 εκατ. πέρυσι, ανήλθε σε €1.316,0 εκατ. φέτος, με τη μείωση να διαμορφώνεται σε €317,1 εκατ., δηλαδή 19,4%.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιούλιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)

Ιουλ 20

Ιουλ 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 20/19

Εξαγωγές

2.318,4

2.122,7

195,7

9,2%

Εισαγωγές

3.634,4

3.755,8

-121,4

-3,2%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.316,0

-1.633,1

317,1

-19,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Οι ελληνικές εξαγωγές στο διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2020 κατέγραψαν μείωση κατά €2.372,9 εκατ., δηλαδή 11,8%, καθώς από €20.055,2 εκατ. το 2019, διαμορφώθηκαν σε €17.682,3 εκατ. το 2020. Μεγάλη ήταν και η πτώση των εισαγωγών αγαθών, η οποία διαμορφώθηκε σε €4.901,1 εκατ., δηλαδή 14,9%, με αποτέλεσμα να ανέλθουν σε €28.099,1 εκατ. έναντι €33.000,2 εκατ. πέρυσι. Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα €10.416,8 εκατομμυρίων, βελτιωμένο ωστόσο κατά €2.528,2 εκατ., δηλαδή 19,5% σε σχέση με το α’ επτάμηνο 2019. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, η εικόνα αντιστρέφεται με τις εξαγωγές να παρουσιάζονται αυξημένες κατά €159,8 εκατ., δηλαδή 1,2%, ανερχόμενες σε €13.839,2 εκατ.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Ιούλιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Ιουλ 20

Ιαν-Ιουλ 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 20/19

Εξαγωγές

17.682,3

20.055,2

-2.372,9

-11,8%

Εισαγωγές

28.099,1

33.000,2

-4.901,1

-14,9%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-10.416,8

-12.945,0

2.528,2

-19,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Όσον αφορά στις εξαγωγικές επιδόσεις ανά κλάδο στο α’ επτάμηνο του 2020, η γενική εικόνα παρέμεινε θετική, ωστόσο κλάδοι όπως τα βιομηχανικά και οι πρώτες ύλες κατέγραψαν μεγάλη μείωση εξαγωγών κάνοντας αδήριτη την ανάγκη περαιτέρω υποστήριξής τους. Πιο συγκεκριμένα, την ανοδική τους πορεία συνέχισαν τα τρόφιμα και τα χημικά, καθώς οι δύο κλάδοι σημείωσαν αύξηση εξαγωγών κατά 10,8%, δηλαδή €300,5 εκατ. και 22,9%, δηλαδή €548,3 εκατ. αντίστοιχα.

Αύξηση παρουσίασαν επίσης οι εξαγωγές μηχανημάτων-οχημάτων (€4,8 εκατ., δηλαδή 0,3%), ποτών και καπνών (€28,7 εκατ., δηλαδή 6,4%) και λιπών και ελαίων (€94,9 εκατ., δηλαδή 39,2%). Αντίθετα, τα βιομηχανικά προϊόντα μειώθηκαν κατά €261,7 εκατ., δηλαδή 8,4%, όπως και τα διάφορα βιομηχανικά, τα οποία μειώθηκαν κατά €260,1 εκατ., δηλαδή 16,2%, ενώ πτωτική ήταν η πορεία των πρώτων υλών (€171,6 εκατ., δηλαδή 20,3%) και των μη ταξινομημένων προϊόντων (€22,8 εκατ., δηλαδή 7,6%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Ιούλιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Ιουλ 20

Ιαν-Ιουλ 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 20/19

Πετρελαιοειδή

3.863,4

6.449,3

-2.585,9

-40,1%

Τρόφιμα

3.088,5

2.788,0

300,5

10,8%

Χημικά

2.945,7

2.397,4

548,3

22,9%

Βιομηχανικά

2.851,1

3.112,8

-261,7

-8,4%

Μηχ/τα-Οχήματα

1.817,9

1.813,1

4,8

0,3%

Διαφ. Βιομηχανικά

1.349,9

1.610,0

-260,1

-16,2%

Πρώτες Ύλες

675,7

847,3

-171,6

-20,3%

Ποτά-Καπνά

477,3

448,6

28,7

6,4%

Λίπη-Έλαια

337,1

242,2

94,9

39,2%

Μη ταξινομημένα

275,6

298,4

-22,8

-7,6%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή

13.818,8

13.557,5

261,3

1,9%

Σύνολο

17.682,3

20.006,8*

-2.324,6

-11,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο άθροισμα προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιούλιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)

Ιουλ 20

Ιουλ 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 20/19

Πετρελαιοειδή

569,0

1.090,4

-521,4

-47,8%

Χημικά

576,4

421,8

154,6

36,7%

Τρόφιμα

490,0

429,1

60,9

14,2%

Βιομηχανικά

429,1

439,5

-10,4

-2,4%

Μηχ/τα-Οχήματα

327,9

290,4

37,5

12,9%

Διαφ. Βιομηχανικά

239,4

269,3

-29,9

-11,1%

Πρώτες Ύλες

101,1

87,1

14,0

16,1%

Ποτά-Καπνά

68,2

64,3

3,9

6,1%

Λίπη-Έλαια

43,5

32,9

10,6

32,2%

Μη ταξινομημένα

40,1

49,4

-9,3

-18,8%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή

2.315,7

2.083,8

231,9

11,1%

Σύνολο

2.884,7

3.174,2*

-289,5

-9,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο άθροισμα προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Ιούλιος 2019/2020

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Τέλος, σε επίπεδο προορισμών όπου απεστάλησαν τα ελληνικά προϊόντα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρόφησαν το 58,0% των ελληνικών εξαγωγών, το οποίο αντιστοιχεί σε €10.251,7 εκατ. και οι Τρίτες Χώρες το 42,0%, δηλαδή €7.430,6 εκατ., ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 65,7% για τις χώρες της ΕΕ και 34,3% για τις Τρίτες Χώρες.