ΣΕΒΕ: Αύξηση 6,8% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Σεπτέμβριο του 2020 χωρίς τα πετρελαιοειδή

Άνοδο κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Σεπτέμβριο του 2020 -χωρίς τα πετρελαιοειδή- σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 06.11.2020 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ. Η εν λόγω αύξηση διαμορφώθηκε σε 6,8%, ενώ -χωρίς τα πετρελαιοειδή- ανοδική ήταν και η πορεία των εισαγωγών κατά 1,8%.

Συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, οι εξαγωγές κινήθηκαν καθοδικά και μειώθηκαν κατά 10,6%, δηλαδή €303,3 εκατ. ανερχόμενες σε €2.556,8 εκατ. έναντι €2.860,1 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2019. Αντίστοιχα, αρνητική ήταν και η πορεία των εισαγωγών καθώς μειώθηκαν κατά €769,8 εκατ., δηλαδή 16,0% και διαμορφώθηκαν σε €4.037,2 εκατ. Το εμπορικό έλλειμμα για τον Σεπτέμβριο του 2020 διαμορφώθηκε σε €1.480,4 εκατ., βελτιωμένο κατά €466,5 εκατ., δηλαδή 24,0% συγκριτικά με το 2019.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Σεπτέμβριος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)

Σεπ 20

Σεπ 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 20/19

Εξαγωγές

2.556,8

2.860,1

-303,3

-10,6%

Εισαγωγές

4.037,2

4.807,0

-769,8

-16,0%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.480,4

-1.946,9

466,5

-24,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Σε ότι αφορά στις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας χωρίς τα πετρελαιοειδή, καταγράφηκε μία αρκετά θετική πορεία, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν στο ποσό των €2.051,6 εκατ. έναντι €1.920,3 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Παράλληλα, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά €62,5 εκατ., δηλαδή 1,8% και διαμορφώθηκαν σε €3.616,0 εκατ. όπως δείχνει ο Πίνακας 2 με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να μειωθεί κατά €68,8 εκατ., δηλαδή 4,2% και να διαμορφωθεί σε €1.564,4 εκατ., έναντι €1.633,2 εκατ. πέρυσι.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Σεπτέμβριος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)

Σεπ 20

Σεπ 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 20/19

Εξαγωγές

2.051,6

1.920,3

131,3

6,8%

Εισαγωγές

3.616,0

3.553,5

62,5

1,8%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.564,4

-1.633,2

68,8

-4,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Αναλύοντας την εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών από την αρχή του έτους και συγκεκριμένα για το διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2020, παρατηρείται μείωση αυτών κατά €2.965,5 εκατ., δηλαδή 11,7%. Εν προκειμένω, στο α’ εννεάμηνο του 2020 οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν στο ποσό των €22.347,8 εκατ. έναντι €25.313,3 εκατ. το 2019. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές ανήλθαν σε €35.854,0 εκατ. φέτος έναντι €41.988,9 εκατ. πέρυσι με τη μείωση να διαμορφώνεται σε €6.134,9 εκατ., δηλαδή 14,6%, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό κατά €13.506,2 εκατ. Η εικόνα στις εμπορευματικές μας συναλλαγές για το διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2020 διαφοροποιείται άρδην αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή καθώς οι εξαγωγές στο εν λόγω διάστημα αυξήθηκαν κατά €252,3 εκατ., δηλαδή 1,5%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 5,9%, δηλαδή €1.806,5 εκατ.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Σεπ 20

Ιαν-Σεπ 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 20/19

Εξαγωγές

22.347,8

25.313,3

-2.965,5

-11,7%

Εισαγωγές

35.854,0

41.988,9

-6.134,9

-14,6%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-13.506,2

-16.675,6

3.169,4

-19,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Όπως γίνεται εμφανές από τους πρώτους μήνες του 2020 όταν ξεκίνησε η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού, οι εξαγωγές τροφίμων και χημικών σημειώνουν σημαντική αύξηση. Η πορεία τους συνεχίστηκε και τον Σεπτέμβριο του 2020, καθώς οι δύο κλάδοι πρωταγωνίστησαν και ενίσχυσαν σημαντικά τις ελληνικές εξαγωγές. Συγκεκριμένα για το α’ εννεάμηνο του 2020, οι εξαγωγές τροφίμων κατέγραψαν αύξηση κατά €406,3 εκατ., δηλαδή 11,5% ανερχόμενες στο ποσό των €3.931,9 εκατ., ενώ τα χημικά προϊόντα από €3.036,6 εκατ. στο διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος του 2019, διαμορφώθηκαν σε €3.636,6 εκατ. φέτος. Αναφορικά με τους υπόλοιπους κλάδους, αύξηση εξαγωγών κατέγραψαν τα μηχανήματα και οχήματα (€27,4 εκατ., δηλαδή 1,2%), τα ποτά και καπνά (€46,5 εκατ., δηλαδή 8,3%) και τα λίπη και έλαια (€110,6 εκατ., δηλαδή 37,8%). Αντίθετα, σημαντικοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας καταγράφουν μείωση της εξαγωγικής τους επίδοσης με την ενίσχυση και υποστήριξή τους να κρίνεται περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Συγκεκριμένα, τα βιομηχανικά προϊόντα κατέγραψαν μείωση εξαγωγών κατά €271,8 εκατ., δηλαδή 7,0%, ο κλάδος των διάφορων βιομηχανικών προϊόντων κατέγραψε μείωση κατά €329,7 εκατ., δηλαδή 15,7% και τέλος, οι εξαγωγές πρώτων υλών μειώθηκαν κατά €164,3 εκατ., δηλαδή 16,5%.

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Σεπ 20

Ιαν-Σεπ 19

Διαφορά

ΕΤ 19/18

Πετρελαιοειδή

4.926,7

8.220,6

-3.293,9

-40,1%

Τρόφιμα

3.931,9

3.525,6

406,3

11,5%

Βιομηχανικά

3.602,0

3.873,8

-271,8

-7,0%

Χημικά

3.636,6

3.036,6

600,0

19,8%

Μηχ/τα-Οχήματα

2.308,9

2.281,5

27,4

1,2%

Διαφ. Βιομηχανικά

1.770,7

2.100,4

-329,7

-15,7%

Πρώτες Ύλες

829,3

993,6

-164,3

-16,5%

Ποτά-Καπνά

604,2

557,7

46,5

8,3%

Λίπη-Έλαια

403,0

292,4

110,6

37,8%

Μη ταξινομημένα

334,5

383,6

-49,1

-12,8%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή

17.421,1

17.045,1

376,0

2,2%*

Σύνολο

22.347,8

25.265,7

-2.917,9

-11,5%*

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Σεπτέμβριος 2019/2020

 

Σεπ 20

Σεπ 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 19/18

Πετρελαιοειδή

513,5

946,5

-433,0

-45,7%

Χημικά

469,4

390,2

79,2

20,3%

Τρόφιμα

426,1

381,1

45,0

11,8%

Βιομηχανικά

422,6

422,8

-0,2

0,0%

Μηχ/τα-Οχήματα

267,2

234,9

32,3

13,8%

Διαφ. Βιομηχανικά

227,9

246,7

-18,8

-7,6%

Πρώτες Ύλες

87,8

79,9

7,9

9,9%

Ποτά-Καπνά

74,3

61,0

13,3

21,8%

Λίπη-Έλαια

37,1

26,1

11,0

42,1%

Μη ταξινομημένα

30,9

46,6

-15,7

-33,7%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή

2.043,3

1.889,2

154,1

8,2%*

Σύνολο

2.556,8

2.835,7

-278,9

-9,8%*

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2019/2020

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Τα ελληνικά προϊόντα εξήχθησαν κατά κύριο λόγο στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε. 27) με το 57,9% του συνόλου να αποστέλλεται στις ευρωπαϊκές χώρες, ενώ το 42,1% απεστάλη σε Τρίτες Χώρες. Η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή καθώς το 65,7% προορίζεται για την Ε.Ε. και το 34,3% για τις Τρίτες Χώρες.