ΣΕΚ: Οι ονομασίες κρέατος και γάλακτος έχουν βαθιές ρίζες στην πολιτιστική μας κληρονομιά

«Με τη συμμετοχή ενός συνεχώς αυξανόμενου αριθμού πολυεθνικών εταιρειών στην αγορά χορτοφαγικών προϊόντων τα τελευταία χρόνια, άρχισε να υιοθετείται και να διευρύνεται η χρήση ονομασιών όπως «μπριζόλα», «μπέργκερ», «λουκάνικο», «γάλα», «τυρί», «γιαούρτι» κ.λπ. για φυτικής προέλευσης προϊόντα που αποτελούν απομιμήσεις προϊόντων γάλακτος και κρέατος. Αυτό το είδος μάρκετινγκ παραπλανεί τους καταναλωτές της EE, ωθώντας τους να πιστεύουν ότι οι φυτικές απομιμήσεις προϊόντων γάλακτος και κρέατος αποτελούν «ισοδύναμο» υποκατάστατο των πρωτοτύπων».

Τα παραπάνω αναφέρει επιστολή του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) προς του ευρωβουλευτές αλλά και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη συμπληρώνοντας πως: «Οι ονομασίες κρέατος και γάλακτος έχουν βαθιές ρίζες στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Αποτελούν παραδοσιακές ονομασίες, που έχουν διαμορφωθεί με την πάροδο του χρόνου με τη σκληρή δουλειά των παραγωγών, μεταποιητών και εμπόρων, καθιστώντας τες μοναδικές. Με την έκρηξη στην εμπορία απομιμήσεων προϊόντων γάλακτος και κρέατος, διακυβεύεται αυτή η κοινή κληρονομιά. Η βιομηχανία απομίμησης έχει εκμεταλλευτεί ένα ευρωπαϊκό κενό για να σφετεριστεί αυτές τις ισχυρές κοινές ονομασίες υπέρ της.

Eάν, λοιπόν, επιθυμούμε να προστατεύσουμε την τοπική και περιφερειακή μας κληρονομιά με Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ) και Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ), θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και να προστατεύουμε εξίσου τις ονομασίες πιο «κοινών» ονομασιών που αποτελούν, επίσης, μέρος της κληρονομιάς μας».

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΣΕΚ:

«Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι Ευρωβουλευτές

Ενόψει της ψήφισης του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών (EE) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, (EE) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, (EE) αριθ. 251/2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων, (EE) αριθ. 228/2013 για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και (EE) αριθ. 229/2013 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων για τη γεωργία υπέρ των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων στα μικρά νησιά του Αιγαίου [Εκθεση Eric Andrieu, Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου] θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε ένα ζήτημα υψηλής κρισιμότητας για τον εθνικό, αλλά και τον ευρωπαϊκό, τομέα κρέατος και γάλακτος.

Με τη συμμετοχή ενός συνεχώς αυξανόμενου αριθμού πολυεθνικών εταιρειών στην αγορά χορτοφαγικών προϊόντων τα τελευταία χρόνια, άρχισε να υιοθετείται και να διευρύνεται η χρήση ονομασιών όπως «μπριζόλα», «μπέργκερ», «λουκάνικο», «γάλα», «τυρί», «γιαούρτι» κ.λπ. για φυτικής προέλευσης προϊόντα που αποτελούν απομιμήσεις προϊόντων γάλακτος και κρέατος.

Αυτό το είδος μάρκετινγκ παραπλανεί τους καταναλωτές της EE, ωθώντας τους να πιστεύουν ότι οι φυτικές απομιμήσεις προϊόντων γάλακτος και κρέατος αποτελούν «ισοδύναμο» υποκατάστατο των πρωτοτύπων. Ωστόσο, ενώ τα φυτικά προϊόντα μπορούν να αποτελέσουν πηγή πρωτείνης, δεν εγγυώνται σε καμία περίπτωση την ίδια θρεπτική αξία με τα ζωικά προϊόντα που προσπαθούν να μιμηθούν. Επιπλέον, είναι απαράδεκτο τα προϊόντα αυτά να παρουσιάζονται ως πιο υγιεινές επιλογές, δεδομένου ότι υπόκεινται σε υπερ-επεξεργασία και συχνά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρόσθετα, αλάτι, ζάχαρη και λίπος.

Ενόψει της ψήφισης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της έκθεσης Eric Andrieu, οι παραγωγοί απομιμήσεων προϊόντων κρέατος και γαλακτοκομικών έχουν εντείνει τις προσπάθειες επηρεασμού των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με στοχευμένες ενέργειες lobbying οι οποίες όχι μόνο αντιβαίνουν τα συμφέροντα του τομέα παραγωγής γάλακτος και κρέατος, αλλά και εγείρουν θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με την αξιόπιστη πληροφόρηση των ευρωπαίων και Ελλήνων καταναλωτών.

Ως εθνικοί φορείς εκπροσώπησης του τομέα γάλακτος και κρέατος, αναγνωρίζουμε την επιθυμία ενός τμήματος των καταναλωτών για τη διάθεση προϊόντων φυτικής προέλευσης στην αγορά. Ωστόσο, απαιτούμε ένα δίκαιο μάρκετινγκ που σέβεται τόσο τους καταναλωτές όσο και το έργο που επιτελείται από γενιές αγροτών και κτηνοτρόφων σε όλη την Ευρώπη!

Οι ονομασίες κρέατος και γάλακτος έχουν βαθιές ρίζες στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Αποτελούν παραδοσιακές ονομασίες, που έχουν διαμορφωθεί με την πάροδο του χρόνου με τη σκληρή δουλειά των παραγωγών, μεταποιητών και εμπόρων, καθιστώντας τες μοναδικές. Με την έκρηξη στην εμπορία απομιμήσεων προϊόντων γάλακτος και κρέατος, διακυβεύεται αυτή η κοινή κληρονομιά. Η βιομηχανία απομίμησης έχει εκμεταλλευτεί ένα ευρωπαϊκό κενό για να σφετεριστεί αυτές τις ισχυρές κοινές ονομασίες υπέρ της.

Εάν, λοιπόν, επιθυμούμε να προστατεύσουμε την τοπική και περιφερειακή μας κληρονομιά με Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ) και Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ), θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και να προστατεύουμε εξίσου τις ονομασίες πιο «κοινών» ονομασιών που αποτελούν, επίσης, μέρος της κληρονομιάς μας. Για τον ευρωπαϊκό και εθνικό κτηνοτροφικό τομέα, αυτή δεν είναι μια μάχη, αλλά μια έκκληση για αναγνώριση και σεβασμό στο έργο εκατομμυρίων ευρωπαίων αγροτών και εργαζομένων στον τομέα της κτηνοτροφίας οι οποίοι διατηρούν τις περιοχές της υπαίθρου ζωντανές, παρέχοντας στους καταναλωτές ποιοτικά προϊόντα κρέατος και γάλακτος, τα οποία απολαμβάνουν γενιές και γενιές ως μέρος της ευρωπαϊκής γαστρονομικής κληρονομιάς και της ισορροπημένης διατροφής.

Το νομικό πλαίσιο που προστατεύει τις ονομασίες στον γαλακτοκομικό τομέα δημιούργησε ένα δίκαιο και βιώσιμο πλαίσιο και οδήγησε σε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές. Αυτό που ζητούμε δεν είναι μόνο να διαφυλαχτεί αυτό το πλαίσιο, αλλά και να επεκταθεί το ίδιο επίπεδο προστασίας σε όλα τα προϊόντα ζωικής προέλευσης».