Σύγχρονες τεχνικές για την καλλιέργεια της αμπέλου, αλλά και τη μεταποίηση

Εγγραφές στο πρόγραμμα επιμόρφωσης του ΑΠΘ μέχρι 25/2

Στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα υλοποιηθεί, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Σύγχρονες Τεχνικές Καλλιέργειας της Αμπέλου, Οινοποιίας και Αποσταγματοποιίας».

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Βορείου Ελλάδος μέσω της καλλιέργειας της αμπέλου και της παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων. Απευθύνεται κυρίως σε αμπελοκαλλιεργητές και οινοποιούς της περιοχής της Βορείου Ελλάδος, καθώς επίσης και σε άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την καλλιέργεια της αμπέλου, την εμβάθυνση στα φαινόμενα που εμπλέκονται τόσο στη βιολογία όσο και την ανάπτυξη των φυτών και την προστασία, την οινοποίηση και την παραγωγή αποσταγμάτων, τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι άνεργοι νέοι της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι διαθέτουν κάποια μικρή ή μεγάλη γεωργική έκταση και επιθυμούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο. Οι συγκεκριμένες γνώσεις θα συμβάλλουν στην απόκτηση μεγαλύτερης αυτοδυναμίας και ευελιξίας στη διαχείριση των αμπελώνων, από την εγκατάσταση των φυτών μέχρι και την παραγωγή, αλλά και την πληρέστερη κατανόηση των μεθόδων οινοποίησης και απόσταξης.

Το εκπαιδευτικό έργο είναι διάρκειας 130 ωρών και περιλαμβάνει δύο ενότητες οι οποίες αφορούν αντίστοιχα την Καλλιέργεια της Αμπέλου και την Οινοποιία – Αποσταγματοποιία. Περιλαμβάνει διδασκαλία και ανάλογη πρακτική άσκηση στο Εργαστήριο Αμπελουργίας και τον πειραματικό αμπελώνα του ΑΠΘ, καθώς επίσης και επισκέψεις σε οινοποιεία. Στο τέλος του εκπαιδευτικού κύκλου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να ασχοληθούν επαγγελματικά με το αντικείμενο της καλλιέργειας της αμπέλου και της παραγωγής οίνου. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων, το οποίο και θα αποτελεί απαραίτητο υπόβαθρο για να εμβαθύνουν τις γνώσεις με πιο εξειδικευμένες σπουδές.

Στο τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής και πιστοποιητικό επιμόρφωσης.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου και μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: http://diaviou.auth.gr/application_form_vines_and_wine

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
  • Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας (εάν υπάρχει)
  • Τίτλοι Σπουδών

Στο πρόγραμμα θα διδάξουν Καθηγητές του Τμήματος Γεωπονίας και του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ, Καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικοί Επιστήμονες του Περιφερειακού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια, αυτά θα πραγματοποιούνται Σάββατο πρωί. Επιπλέον, υπάρχει και η δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας (e-learning) για αρκετά από τα αντικείμενα όπου δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου. Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο δεκαήμερο που Μαρτίου.

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο σεμινάριο εξειδίκευσης ανέρχεται στο ποσό των 750 ευρώ (πληρωτέο σε τρεις ισόποσες δόσεις των 250 ευρώ).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος, Καθηγητή κ. Ν. Νικολάου ([email protected]), τηλ. επικοινωνίας: 2310-998628, καθώς και με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σ. Κουνδουρά ([email protected]), τηλ. επικοινωνίας: 2310-998650, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.