Συμφωνούν για τις θέσεις στις λαϊκές αγορές, αλλά με… αστερίσκους

Η πάταξη των «τοπικών δημοτικών συντεχνιών και η ελεύθερη είσοδος των παραγωγών στις λαϊκές όλης της χώρας» είναι από τους άξονες των θέσεων της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΑΠΠΛΑ). Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Π. Μόσχο, «οι λαϊκές αγορές της χώρας αποτελούν τη μοναδική διέξοδο των Ελλήνων παραγωγών που διαθέτουν τα προϊόντα τους σε αυτές, ενισχύοντας έτσι τον υγιή ανταγωνισμό με τους τοπικούς μανάβηδες, επαγγελματίες πωλητές, αλλά και τους χονδρέμπορους των λαχαναγορών».

Όπως είπε στην «ΥΧ» ο Π. Μόσχος, «συμφωνούμε με την πρόθεση του υπουργείου ο νέος νόμος να εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία όλων των λαϊκών αγορών και, ταυτόχρονα, ο κάθε παραγωγός και επαγγελματίας να γνωρίζει σε ποια θέση θα τοποθετεί τον πάγκο του, η απόδοση των θέσεων να γίνεται με αξιοκρατική διαδικασία και σύμφωνα με θεσπισμένα κριτήρια». «Όμως», συμπληρώνει, «απαραίτητα πρέπει εκπρόσωποι των παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών να συμμετέχουν ενεργά στις Επιτροπές Απόδοσης των Θέσεων». «Θέλουμε τη σύνταξη νέου νόμου για όλη τη χώρα, για την ενίσχυση, τον εκσυγχρονισμό, την ισονομία, τη δικαιοσύνη και τον υγιή ανταγωνισμό των λαϊκών, ώστε να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διακίνηση των προϊόντων, ως ισχυρό αντίβαρο σε κάθε προσπάθεια μονοπώλησης της εσωτερικής αγοράς με λύσεις στα καθημερινά προβλήματα, ώστε να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη είσοδος των δραστηριοποιούμενων παραγωγών και επαγγελματιών».

Οι θέσεις της ΠΟΣΠΑΠΠΛΑ για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου συνοψίζονται στα εξής:

  • Επαναλειτουργία των οργανισμών λαϊκών αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης με όλες τις αρμοδιότητές τους.
  • Πάταξη των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την ανανέωση των παραγωγικών αδειών.
  • Οι παραγωγικές άδειες να ισχύουν σε όλη την επικράτεια, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας.
  • Σύσταση των Τριμελών Επιτροπών ανά δήμο και όχι ανά περιφέρεια.
  • Μείωση των εξοντωτικών προστίμων στο 1/3.

Μελίνα Ζιάγκου

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο στην “ΥΧ” που κυκλοφορεί