Σύσταση ομάδα εργασίας με στόχο την κατάθεση φακέλου ΠΓΕ για το ελληνικό γιαούρτι

Σύσταση ομάδα εργασίας με στόχο την κατάθεση φακέλου ΠΓΕ για το ελληνικό γιαούρτι
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Στην σύσταση μιας 14μελούς Ομάδα Εργασίας η οποία θα εργαστεί με στόχο το συντονισμό και την ενημέρωση των συλλογικών φορέων παραγωγής του ελληνικού γιαουρτιού, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία σύνταξης φακέλου ΠΓΕ υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Β. Αποστόλου.

Ειδικότερα σύμφωνα με όσα αναφέρει η απόφαση: «Έργο της οµάδας είναι ο συντονισµός και η ενηµέρωση των συλλογικών φορέων της παραγωγής του ελληνικού γιαουρτιού, καθώς και των παραγωγών της πρώτης ύλης, προκειµένου να συναποφασιστούν και να προετοιµαστούν οι τεχνικές λεπτοµέρειες ενός φακέλου υποβολής αίτησης για καταχώριση της ονοµασίας «Ελληνικό Γιαούρτι» στο ενωσιακό Μητρώο Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) – Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ). Στην Οµάδα Εργασίας µπορούν να συµµετέχουν, µετά από πρόσκληση της Προέδρου, ως εµπειρογνώµονες και εκπρόσωποι άλλων υπηρεσιών και φορέων, χωρίς δικαίωµα ψήφου».

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Η θητεία της Προέδρου και των µελών της οµάδας εργασίας ορίζεται διετής.

Η Οµάδα Εργασίας είναι µη αµειβόµενη

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αφορμή τη συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας, δήλωσε τα εξής: «Προχωράμε σε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την κατοχύρωση του παραδοσιακού εθνικού μας προϊόντος, του ελληνικού γιαουρτιού που χαρακτηρίζεται για τα ιδιαίτερα και μοναδικά ποιοτικά του χαρακτηριστικά, στις ευρωπαϊκές  και διεθνείς αγορές. Παράλληλα με την ανάδειξη του ελληνικού γιαουρτιού, προτεραιότητά μας είναι η προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας και η διασφάλιση  του εισοδήματος των κτηνοτρόφων που παράγουν την πρώτη ύλη, καθώς  και  των παραγωγών του προϊόντος».

Δείτε εδώ την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές