Το υπουργείο Περιβάλλοντος της Σλοβακίας παρουσίασε στις αρχές της εβδομάδας έναν νόμο για το κλίμα, ο οποίος για πρώτη φορά κατοχυρώνει επίσημα στη νομοθεσία τον στόχο της επίτευξης ουδετερότητας του άνθρακα έως το 2050. Επιπλέον, θέτει μεσοπρόθεσμους στόχους για τη μείωση των εκπομπών σε πανεθνικό, περιφερειακό, αστικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Η πρόταση δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να υποβάλλουν αγωγές για το κλίμα κατά του κράτους σε περίπτωση που αυτό δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις, του όσον αφορά την επίτευξη των κλιματικών στόχων. Ο νόμος προβλέπει επίσης τη σύσταση ενός Συμβουλίου για το Κλίμα, το οποίο θα έχει την εξουσία να ασκεί έλεγχο στα επιμέρους υπουργεία κατά την εφαρμογή των σχεδίων για το κλίμα και, αν χρειαστεί, να τους επιβάλλει κυρώσεις.

«Είναι ο πρώτος νόμος για το κλίμα στην ιστορία της χώρας μας. Για πρώτη φορά, θα μάθουμε πώς να προσαρμοζόμαστε στις προκλήσεις του 21ου αιώνα», δήλωσε ο Σλοβάκος υπουργός Περιβάλλοντος, Γιαν Μπουντάι.

Οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ εκδήλωσαν την ικανοποίησή τους για τον νόμο, ωστόσο εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους σχετικά με το γεγονός ότι οι στόχοι μείωσης των εκπομπών «δεν είναι επαρκείς». Όπως δήλωσαν, οι τομεακοί στόχοι και οι υποχρεώσεις αφορούν μόνο τους τομείς που βρίσκονται εκτός του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ της ΕΕ) – δηλαδή τις οδικές μεταφορές, τα κτήρια και τη γεωργία.