Η Σόφια υποστηρίζει το αίτημα για αύξηση της ελάχιστης ενίσχυσης προς τους αγρότες

Η Βουλγαρία υποστηρίζει την αύξηση της ελάχιστης κρατικής ενίσχυσης στον τομέα της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας και Τροφίμων Γκεόργκι Ταχόφ στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ τη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο, ανακοίνωσε το υπουργείο του.

Μιλώντας εκ μέρους των αντιπροσωπειών της Βουλγαρίας και 13 ακόμη κρατών μελών, η γερμανική αντιπροσωπεία κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει το ανώτατο όριο της ελάχιστης ενίσχυσης σε 50.000 ευρώ για κάθε γεωργική εκμετάλλευση για τρία χρόνια (από 25.000 ευρώ που είναι σήμερα) και το αντίστοιχο μέγιστο εθνικό. Παρόμοια μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται επαρκή προϋπολογισμό για να παρέχει ένα δίκαιο επίπεδο υποστήριξης ώστε να μην υπάρχει ανισότητα μεταξύ των αγροτών, δήλωσε ο Ταχόφ. “Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γεωργία και να εξασφαλιστεί επαρκής προϋπολογισμός για να υπάρξει ασφάλεια στον τομέα. Είναι σημαντικό να εργαστούμε για να εξισορροπηθούν τα επίπεδα των άμεσων ενισχύσεων, ώστε οι αγρότες των χωρών με τις χαμηλότερες ενισχύσεις να αισθάνονται ισότιμοι με τους άλλους αγρότες της ΕΕ”, πρόσθεσε.

“Πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των αγροτών στην ΚΑΠ”, δήλωσε.

Σε μια συζήτηση σε σχέση με το εμπόριο στη γεωργία, ο Ταχόφ τόνισε ότι οι εκ των προτέρων εκτιμήσεις των επιπτώσεων των εμπορικών συμφωνιών και των αυτόνομων εμπορικών μέτρων πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερέστερη ανάλυση. Ο στόχος είναι να αποφευχθεί ο κίνδυνος της βιωσιμότητας των ευαίσθητων γεωργικών τομέων. Πρόσθεσε ότι η εισαγωγή μηδενικών ή μειωμένων δασμών, αντί για την πλήρη απελευθέρωση, θα ήταν ο κατάλληλος τρόπος για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων.