Στα 21 ευρώ/στρέμμα το ύψος ενίσχυσης για την Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες – Πήρε ΦΕΚ η δράση

Από 6 Ιουλίου οι αιτήσεις για εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσως δημοσιεύτηκε το θεσμικό πλαίσιο της δράσης 10.1.2007 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020, οπότε και είναι θέμα χρόνου η δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.

Το ύψος ενίσχυσης για τη δράση ορίζεται σε 210€/ Ha/έτος ή αλλιώς 21 ευρώ/στρέμμα. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για τις πρόσθετες δαπάνες (πρόσθετο κόστος) που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης, και ειδικότερα οι δαπάνες για την εφαρμογή της πρακτικής της ψευδοσποράς στην ορυζοκαλλιέργεια.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Στόχος της δράσης είναι η μείωση της χρήσης των χημικών ζιζανιοκτόνων στους ορυζώνες, η πλειοψηφία των οποίων εντοπίζεται σε σημαντικούς για την ορνιθοπανίδα υγροτόπους της χώρας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό αφενός στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και αφετέρου στη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης των ορυζώνων λόγω της μειωμένης παρουσίας φυτοπροστατευτικών στην τροφική αλυσίδα της άγριας ζωής.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την απόφαση, όπως δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress