Σταθερά υψηλή παραγωγικότητα σε πτηνοτροφία και χοιροτροφία παρά τη μείωση των αντιβιοτικών κατά 63%

-Διαφήμιση-

Δεν ζημιώθηκε η δεσπόζουσα θέση της Ολλανδίας σε πτηνοτροφία και χοιροτροφία από τη μείωση αντιβιοτικών κατά 63% κατά την περίοδο 2009 – 2017». Αυτό είναι το συμπέρασμα μελέτης του πανεπιστημίου Wageningen που διεξήχθη για λογαριασμό του ολλανδικού υπουργείου Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Τροφίμων. Από το 2008, το ολλανδικό κράτος εφάρμοσε μια νέα πολιτική για τη μείωση και την υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών. Όπως αναφέρει η μελέτη:

Οι παράγοντες της αγοράς φοβήθηκαν ότι η εφαρμογή αυτής της πολιτικής θα είχε αρνητικά αποτελέσματα στην παραγωγικότητα και τις οικονομικές επιδόσεις των εκμεταλλεύσεων

Ωστόσο, οι φόβοι δεν επαληθεύτηκαν. Συμπερασματικά, οι ερευνητές κατέληξαν στη διαπίστωση ότι, παρά την αύξηση του κόστους παραγωγής, σε σχέση με Γερμανία και Δανία από το 2013 κανένα στοιχείο δεν απέδειξε ότι υπήρχε συσχετισμός της εξέλιξης του κόστους παραγωγής με τη μείωση χρήσης των αντιβιοτικών.

-Διαφήμιση-