Σταθερή η κατανάλωση ενέργειας στη γεωργία και τη δασοκομία στην ΕΕ το 2021

Η ποσότητα ενέργειας που καταναλώθηκε απευθείας από τον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας στην ΕΕ ισοδυναμούσε με 28,3 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου το 2021, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat , ενώ αυτή η ποσότητα παρέμεινε σχετικά αμετάβλητη (-0,3%) από αυτήν που χρησιμοποιήθηκε το 2020.

Όπως επισημαίνει η Eurostat, αυτό ήταν σε πλήρη αντίθεση με τη συνολική κατανάλωση ενέργειας, η οποία ανέκαμψε (+6,2%) από το επίπεδο που είχε επηρεαστεί από την περίοδο της πανδημίας το 2020. Ο τομέας της γεωργίας και της δασοκομίας αντιπροσώπευε το 3% της συνολικής ενέργειας που καταναλώθηκε στην ΕΕ το 2021. 

Κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ, % μεταβολή 2020-2021, γεωργία και δασοκομία και συνολικά

Πηγή δεδομένων: nrg_bal_s

Επιπλέον, όλες οι χώρες της ΕΕ κατέγραψαν αυξήσεις στη συνολική κατανάλωση ενέργειας το 2021 σε σύγκριση με το 2020, με τα υψηλότερα ποσοστά να έχουν σημειώθει στην Ιταλία (+9,8%), τη Σλοβακία (+9,3%) και τη Γαλλία (+9,1%).

Όπως αναφέρουν τα στοιχεία της Eurostat στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας, υπήρχαν σημαντικές αντιθέσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, Τα επίπεδα άμεσης κατανάλωσης ενέργειας το 2021 ήταν χαμηλότερα από το 2020 σε εννέα χώρες της ΕΕ, ενώ οι πιο απότομοι ρυθμοί μείωσης καταγράφηκαν για την Εσθονία (-19,4%), τη Λετονία (-6,5%) και την Ουγγαρία (-5,3%). Αντίθετα, τα επίπεδα ήταν τουλάχιστον 5% υψηλότερα από το 2020 στην Ελλάδα (+7,5%), τη Λιθουανία (+7,1%), τη Ρουμανία (+6,8%), τη Μάλτα (+6,3%), την Αυστρία (+5,8%) και την Πορτογαλία ( +5,5%)

Τέλος, σχεδόν τα τρία τέταρτα της ενέργειας που καταναλώθηκε απευθείας από τον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας της ΕΕ χρησιμοποιήθηκαν από έξι χώρες: Γαλλία (4,2 εκατομμύρια τόνοι, 14,8%), Ολλανδία (4,0 εκατομμύρια τόνοι, 14,0%), Πολωνία (3,7 εκατομμύρια τόνοι, 13,2% ), Γερμανία (3,6 εκατ. τόνοι, 12,7%), Ιταλία και Ισπανία (περίπου 2,8 εκατ. τόνοι η καθεμία, 9,9% Ιταλία και 9,8% Ισπανία).