Στην Ελλάδα το 47,6% της ευρωπαϊκής γιδοτροφίας

Στην Ελλάδα το 47,6% της ευρωπαϊκής γιδοτροφίας

Τα «σκήπτρα» κρατά η Ελλάδα στον τομέα της εκτροφής γιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς αριθμεί περίπου 5 εκατομμύρια ζώα και αντιπροσωπεύει το 47,6% των αρμεγόμενων γιδιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με εργασία του αναπληρωτή καθηγητή της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, Γ. Αρσένου). Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, τα εκτρεφόμενα γίδια στην πλειονότητά τους ανήκουν σε εγχώριες ελληνικές φυλές.

Τα καθαρόαιμα ποίμνια ξένων φυλών είναι ελάχιστα και οι περισσότερες ξένες φυλές, που είχαν εισαχθεί πριν από δεκαετίες, έχουν πλέον «απορροφηθεί» στο ελληνικό ποίμνιο.

Η πλειοψηφία των εκτρεφόμενων γιδιών έχει προσαρμοστεί πλήρως στις κλιματικές συνθήκες της χώρας μας και ανήκει σε εγχώριες φυλές, που περιλαμβάνουν κυρίως ζώα μέσου μεγέθους, με ικανοποιητικές παραγωγικές ικανότητες.