Στην ανάρτηση του δασικού χάρτη της δημοτικής κοινότητας Αλεξανδρούπολης προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Έβρου

Μετά την ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών των τοπικών κοινοτήτων ‘Ανθειας το 2011 και Λουτρών το 2012, το τμήμα δασικών χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Έβρου, ολοκλήρωσε τη χαρτογράφηση των εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας στη δημοτική κοινότητα Αλεξανδρούπολης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τον αναρτημένο δασικό χάρτη στον ειδικό διαδικτυακό τόπο της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (Ε.Κ.ΧΑ.) (https://www.ktimanet.gr/Citize nWebApp/InfoF1_Page.aspx).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, φυσικά και νομικά πρόσωπα που θεμελιώνουν έννομο συμφέρον, μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών και για το χρονικό διάστημα από την 30η Ιανουαρίου έως και την 30η Μαρτίου 2017, ενώ για τους κατοίκους ή διαμένοντες στο εξωτερικό η προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες ήτοι έως και την 19η Απριλίου.

Σημείο υποστήριξης της ανάρτησης του δασικού χάρτη είναι τα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών, επί της οδού Κανάρη 12, στην Αλεξανδρούπολη, όπου καθημερινά από τις 7.00 π.μ. έως τις 3.00 μ.μ. γίνεται ενημέρωση για το περιεχόμενο του χάρτη και δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων.

Σημειώνεται πως με την ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών διαφυλάσσεται ο φυσικός πλούτος της χώρας καθώς για πρώτη φορά οριοθετούνται και καταγράφονται με διαφάνεια τα δάση και οι δασικές εκτάσεις τα οποία θωρακίζονται καθώς δίνεται η δυνατότητα ενός χωροταξικού σχεδιασμού που θα αποτελεί ασπίδα προστασίας από τις αυθαίρετες επεμβάσεις και την άναρχη δόμηση καθιστώντας σαφή και γνωστή τη δυνατότητα αξιοποίησης των φυσικών πόρων στους εν δυνάμει ενδιαφερόμενους.

Πηγή: ΑΠΕ