Στην Κομισιόν το θέμα της εμπλοκής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας EUIPO σε αξιολόγηση προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ

Σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευροβουλευτής Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης, εξέφρασε την πλήρη αντίθεση του στην εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας EUIPO, στην αξιολόγηση των φακέλων των ποιοτικών προϊόντων γεωγραφικών ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, κλπ.

Όπως αναφέρει ο ευρωβουλευτής στην πρόταση αναθεώρησης του ευρωπαϊκού πλαισίου για τις γεωγραφικές ενδείξεις, η Κομισιόν αναθέτει στον EUIPO την αξιολόγηση και εγγραφή των ποιοτικών προϊόντων όπως η φέτα, το ελαιόλαδο, η σταφίδα, ο κρόκος Κοζάνης και πολλά άλλα εξαιρετικά προϊόντα που καλλιεργούνται στην ελληνική ύπαιθρο και έχουν αναγνωριστεί για τη θρεπτική και ποιοτική τους αξία. Επιπλέον βάσει μνημονίου μεταξύ Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Επιτροπής και του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ, που ισχύει από το 2018, ο EUIPO φέρεται να έχει ήδη αξιολογήσει προϊόντα.

Η μεταφορά αρμοδιοτήτων της Ε. Επιτροπής στον EUIPO, τονίζει ο Μανωλης Κεφαλογιάννης θα επιφέρει τη σταδιακή «μετατροπή» των γεωγραφικών ενδείξεων σε εμπορικά σήματα και συνεπώς θα επιφέρει την ιδιωτικοποίηση τους. Τα ποιοτικά προϊόντα είναι και θα πρέπει να  παραμείνουν ένα ισχυρό εργαλείο για την προώθηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και θα πρέπει να ενισχυθούν.

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύονται άνω των 3.400 γεωγραφικών ενδείξεων αξίας που υπερβαίνει τα 74,8 δις ευρώ. Η Ελλάδα, με 107 γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα Γεωγραφικών Ενδείξεων αποτελεί ένα από τα κράτη μέλη με τον υψηλότερο αριθμό τέτοιων εξαιρετικών προϊόντων.

Δεδομένου ότι στην παρούσα αναθεώρηση του σχετικού κανονισμού για τις γεωγραφικές ενδείξεις, η Ε. Επιτροπή σκοπεύει να μεταφέρει αρμοδιότητες από τη ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ – EUIPO.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1.     Δεδομένου του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Ε. Επιτροπής και EUIPO από το 2018, πόσες και ποιες αιτήσεις έχουν κατατεθεί και αξιολογηθεί ήδη από τον EUIPO μέχρι σήμερα;

2.      Η μεταβίβαση εξουσιών στον EUIPO δεν ενέχει τον κίνδυνο μετατροπής των γεωγραφικών ενδείξεων σε κατατεθέντα εμπορικά σήματα με κίνδυνο τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση τους;»