Στην οινοποιητική περιοχή DO Ribeiro της Γαλικίας η εφαρμογή ελληνικής τεχνολογίας ευφυούς γεωργίας

Κρατούν αναλλοίωτες τις παραδόσεις που τους έφεραν κοντά πριν από περίπου 50 χρόνια για την καλλιέργεια και την παραγωγή κρασιού, προσπαθώντας όμως πάντα να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις που επιτάσσει σήμερα ο αμπελοοινικός τομέας. Έχοντας ως κύρια τοποθεσία παραγωγής κρασιών τη φημισμένη οινοποιητική περιοχή της Γαλικίας, DO Ribeiro, η ομάδα των Ισπανών αμπελοκαλλιεργητών του συνεταιρισμού Vina Costeira, εμπιστευόμενοι το ελληνικό σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense της εταιρείας NEUROPUBLIC, προσπαθούν να προστατευτούν από ασθένειες, από τις οποίες υπάρχει ο κίνδυνος να επέλθουν μεγάλες απώλειες της παραγωγής.

«Ο συνεταιρισμός Vina Costeira δημιουργήθηκε το 1968, όταν μία μεγάλη ομάδα αμπελοκαλλιεργητών αποφάσισε να επενδύσει στην παραγωγή των πιο εκλεπτυσμένων λευκών κρασιών στην περιοχή D.O. Ribeiro. Ο κόσμος, όμως, έχει αλλάξει αρκετά από τότε όπως επίσης και ο οινοποιητικός τομέας.

Ο συνεταιρισμός σήμερα προσπαθεί να φτάσει την παραγωγή 5 εκατ. μπουκαλιών λευκού κρασιού τον χρόνο, καθώς και μια μικρότερη παραγωγή κόκκινού κρασιού, με το 90% της παραγωγής του να προωθείται στην αγορά της Ισπανίας και το υπόλοιπο 10% σε αγορές όπως η Κίνα, οι ΗΠΑ, το Μεξικό, η Μεγάλη Βρετανία, η Ελβετία και η Γερμανία. Σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές μας ανησυχίες και τις δεσμεύσεις μας στους παραγωγούς αναζητούμε τις καλύτερες συνθήκες παραγωγής για τα μέλη μας. Τα παραπάνω οδήγησαν στην εφαρμογή των πιο σύγχρονων τεχνολογικών μέσων», αναφέρει ο Carlos Alberte στην «ΥΧ».

Εφαρμογή τεχνολογίας

Χρησιμοποιώντας τα μετεωρολογικά δεδομένα που παρέχονται σε πραγματικό χρόνο από τους τηλεμετρικούς σταθμούς, ο ίδιος αναφέρει ότι λαμβάνουν όλες τις κατάλληλες πληροφορίες που χρειάζονται για να εφαρμόσουν σωστά τα αγροεφόδια.

«Ο αγροτικός τομέας είναι ο τελευταίος οικονομικός τομέας που εφαρμόζει τις νέες τεχνολογίες. Ωστόσο, η δική μας φιλοσοφία είναι να εφαρμόζουμε νέους τρόπους παραγωγής ασφαλών προϊόντων με παράλληλη αύξηση της στρεμματικής απόδοσης. Για τον λόγο αυτόν, προσπαθούμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον πρωτογενή τομέα με τη συμμετοχή μας σε πολλά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης».

Ένα από αυτά τα προγράμματα, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται και η συνεργασία του ισπανικού συνεταιρισμού με το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense, είναι το ευρωπαϊκό έργο LIFE GAIA Sense στο πλαίσιο του οποίου έχουν εγκατασταθεί δύο τηλεμετρικοί σταθμοί gaiasense στην περιοχή της Γαλικίας. Όπως αναφέρει ο Βασίλης Πρωτονοτάριος, υπεύθυνος Εξωστρέφειας και Δικτύωσης της εταιρείας NEUROPUBLIC, «σκοπός του έργου είναι να αναδείξει τα οφέλη της ευφυούς γεωργίας και, πιο συγκεκριμένα, του gaiasense για το περιβάλλον.

Ουσιαστικά, το έργο θέλει να αναδείξει την αειφορία που επιτυγχάνεται μέσα από την ορθολογική χρήση των εισροών και την αποφυγή κατάχρησης αγροχημικών και φυσικών πόρων, η οποία εξασφαλίζεται από την εφαρμογή των υπηρεσιών του gaiasense. Οι υπηρεσίες αυτές συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της παραγωγής και, κατ’ επέκταση, σε καλύτερη ποιότητα και ποσότητα παραγόμενου προϊόντος, καθώς και τη μειωμένη υπολειμματικότητα αγροχημικών, μεταξύ άλλων».

Προβλήματα στη διαχείριση των κινδύνων

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν μέσω της εφαρμογής του συστήματος οι Ισπανοί αμπελοκαλλιεργητές είναι η διαχείριση των κινδύνων, καθώς, όπως αναφέρει ο Carlos Alberte, «οι κλιματικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη ασθενειών που μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλες απώλειες της παραγωγής.

Για αυτό είμαστε σίγουροι ότι το σύστημα θα μας βοηθήσει να προστατευτούμε από τις ασθένειες αυτές, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες πρακτικές τη σωστή στιγμή. Επίσης, για τη διαχείριση του νερού, το σύστημα θα παρέχει τις σωστές πληροφορίες άρδευσης κατά τη διάρκεια των πιο ξηρών και ζεστών περιόδων του χρόνου, ώστε να παρέχουμε την κατάλληλη ποσότητα στη σωστή, επίσης, στιγμή. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπό έλεγχο την εφαρμογή της λίπανσης, καθώς διαφορετικά αυξάνεται το κόστος παραγωγής».

Όπως εξηγεί ο κ. Πρωτονοτάριος, «αυτήν τη στιγμή βρισκόμαστε στο πρώτο έτος της συνεργασίας, κάτι που σημαίνει ότι συλλέγουμε δεδομένα (εδαφοκλιματικά από τους τηλεμετρικούς σταθμούς, δορυφορικά κ.λπ.) και καταγράφουμε τις καλλιεργητικές εργασίες που πραγματοποιούνται στους αμπελώνες που συμμετέχουν στο έργο. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης καλλιεργητικής περιόδου θα ξεκινήσει, σε συνεργασία με τους γεωργικούς συμβούλους του οινοποιητικού φορέα, η σταδιακή παροχή των συμβουλών ευφυούς γεωργίας».