Στην τελική ευθεία το LEADER Αλιείας, καθορίζεται ο προϋπολογισμός κάθε τοπικού προγράμματος

Μετά την πρώτη, ολοκληρώθηκε και η δεύτερη φάση για την επιλογή των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΠΑΛΥΘ 2021-2027, με 12 από τους 14 φακέλους, που είχαν αρχικά υποβληθεί στην ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ, να ολοκληρώνουν τη διαδικασία επιτυχώς. Πλέον, το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να καθοριστεί ο προϋπολογισμός κάθε τοπικού προγράμματος για την οριστική έγκριση των προγραμμάτων, στην οποία και θα αποτυπωθεί το ύψος της σχετικής χρηματοδότησης. Ειδικότερα, οι Επιτροπές Αξιολόγησης ολοκλήρωσαν την εξέταση της τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας των Φακέλων Β, καθώς και τη βαθμολόγηση των τοπικών προγραμμάτων και παρέδωσαν αρμοδίως τα σχετικά πρακτικά.

Πλήρωση κριτηρίων αξιολόγησης της Τοπικής Στρατηγικής
(Βαθμολογία τοπικών προγραμμάτων)

Αλιευτική Ζώνη

Επικεφαλής εταίρος Ομάδας Τοπικής Δράσης

Συνολική
Βαθμολογία

Αν. Στερεάς Ελλάδας

Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ

74,32

Αν. Μακεδονίας-Θράκης

Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΕ ΟΤΑ

73,57

Β. Αιγαίου

Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ ΑΕ)

73,24

Θεσσαλίας

Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας ΑΕ
(Αναπτυξιακή Πηλίου ΑΕ)

71,42

Νήσων Αττικής
– ΝΑ Πελοποννήσου

Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής
(Δίκτυο Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής)

70,46

Κρήτης

Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ

70,19

Εσωτερικών Υδάτων

Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ΑΟΤΑ (ΑΝΚΟ)

67,90

Δωδεκανήσου

Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΔΩ ΑΕ)

67,82

Αμβρακικού – Ηπείρου

Αναπτυξιακή Ν. Ηπείρου-Αμβρακικού ΑΕ ΟΤΑ (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ)

66,78

ΒΔ Πελοποννήσου

Αχαΐα Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ

61,03

Κυκλάδων

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ΑΕ ΟΤΑ

55,24

Ιονίων Νήσων

Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς-Ιθάκης

53,68