Στήριξη του αγροτικού τομέα της Αλβανίας από τον FAO

Τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής με στόχο την αύξηση των αγροτικών εισοδημάτων προβλέπει το σχετικό πρόγραμμα της περιόδου 2019-2021, που ετοίμασαν το υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Αλβανίας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (FAO), προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το πρόγραμμα προβλέπει, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή πιλοτικών μοντέλων και την αξιοποίηση των ευκαιριών αγροτικής ανάπτυξης, με απώτερο στόχο τη βελτίωση του εισοδήματος των αγροτών.

Επιπλέον, ο FAO θα στηρίξει τεχνικά όλες τις δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω του προγράμματος, δίνοντας έμφαση στην ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών, την παροχή τεχνογνωσίας, αλλά και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, το πρόγραμμα έχει δύο βασικούς πυλώνες προτεραιοτήτων. Ο πρώτος είναι η αύξηση των εισοδημάτων των αγροτών και η στήριξη των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Σ’ αυτό το πεδίο προβλέπεται η ανάπτυξη μέτρων που θα δώσουν ώθηση στη διαφοροποίηση των αγροτικών προϊόντων, τα οποία πέρα από τη διάθεσή τους στην αγορά θα μπορέσουν να είναι και βάση για την ανάπτυξη αγροτουριστικών δράσεων.

Ο δεύτερος πυλώνας προτεραιότητας είναι η πρόσβαση των αγροτών σε χρηματοδοτικά εργαλεία, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών επιχειρήσεων. Σ’αυτό το πλαίσιο θα δοθεί βαρύτητα στην αξιοποίηση των πόρων από το προενταξιακό χρηματοδοτικό εργαλείο IPARD II για δράσεις που πέρα από την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που θέτει η Ατζέντα της ΕΕ για το 2030, θα αποτελέσει και βάση για τη βελτίωση της συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα και την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στον αγροτικό τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ