Στις 30 Σεπτέμβρη λήγει η προθεσμία ένταξης στο κοινωνικό παντοπωλείο εμπόρων

Στις 30 Σεπτέμβρη λήγει η προθεσμία ένταξης στο κοινωνικό παντοπωλείο εμπόρων
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Στις 30 Σεπτέμβρη 2016 λήγει η προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών, για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο κοινωνικό παντοπωλείο εμπόρων. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σε ανακοίνωσή της, μπορούν να κάνουν χρήση του κοινωνικού παντοπωλείου «έμποροι που έχουν χάσει την εμπορική ιδιότητα (πτωχευμένοι), υπό πτώχευση ή έχουν κλείσει τα καταστήματά τους λόγω της κρίσης, ή οι επιχειρήσεις τους βρίσκονται σε αδράνεια. Μόνιμοι κάτοικοι λεκανοπεδίου Αττικής και σε περιπτώσεις που υπάρχουν δικαιούχοι με προβλήματα υγείας θα πρέπει να προκύπτει από σχετική γνωμάτευση ή πιστοποιητικό δημοσίου νοσοκομείου».

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

– Αίτηση του ενδιαφερομένου

– Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

– Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

– Πρόσφατο Εκκαθαριστικό της Εφορίας.

– Τα Έντυπα Ε1, Ε2 και Ε9 της φορολογικής δηλώσεως ή βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ, ότι ο δικαιούχος δεν έχει η υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση.

– Βεβαίωση διακοπής ή αδράνειας ή εκκαθάρισης ή πτώχευσης από ΔΟΥ ή από αρμόδια αρχή.

– Απάντηση από ΟΑΕΕ ότι δεν δικαιούται παροχές υγείας.

– Βεβαίωση της ΕΣΕΕ.

– Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυτοαπασχολείται, δεν λαμβάνει σύνταξη από φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ ΝΑΤ ή το Δημόσιο ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής. Το ίδιο ισχύει και για μέλη της οικογενείας του.

– Για άτομα με προβλήματα υγείας γνωμάτευση ή πιστοποιητικό από Δημόσιο Νοσοκομείο.

– Μία φωτογραφία.

– Δεν μπορεί να είναι δικαιούχοι, ταυτοχρόνως, της βοήθειας του «Κέντρου Αλληλεγγύης» του Δήμου Καλλιθέας που εδρεύει στην οδό Ναυσικάς 5 και της βοήθειας του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και του Δήμου Καλλιθέας ή άλλων κοινωνικών παντοπωλείων ή διαφόρων παρεμφερών κέντρων.

-Διαφήμιση-