Στοιχεία σχετικά με την εξυπηρέτηση αγροτών στο call center του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στοιχεία σχετικά με την εξυπηρέτηση αγροτών στο call center του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με ενημερωτικό φυλλάδιο που δημοσίευσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 18/4 ως 21/7 το Κεντρικό Call Center του Οργανισμού υποδέχθηκε με agents 28.158 κλήσεις πολιτών.

Οι Agents ΟΠΕΚΕΠΕ εξυπηρέτησαν το 9,5% των κλήσεων, ενώ το 88,5% των κλήσεων απαντήθηκε από το 1540.

Δεν απαντήθηκαν 569 κλήσεις αγροτών σε πρώτο επίπεδο λόγω έλλειψης προσωπικού. 7.682 περιπτώσεις εξυπηρέτησης (28%) αφορούσαν στην On Line 2016.

To Κεντρικό Call Center ΟΠΕΚΕΠΕ και το 1540 προσέφεραν απαντήσεις σε πρώτο χρόνο σε ποσοστό 51.5%. 3.723 κλήσεις αγροτών οδηγήθηκαν προς τα περιφερειακά κέντρα του ΟΠΕΚΕΠΕ (VDN 3700), από τα οποία απαντήθηκε το 70% των αιτημάτων (2.604) αιτήματα συνολικά επίσης σε πρώτο χρόνο, και τα υπόλοιπα την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Χωρίς απαντήσεις παρέμεινε το 1,27% των αιτημάτων εξυπηρέτησης.

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία για το call center του ΟΠΕΚΕΠΕ