Στον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης

Στον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ ΑΕ), κυρίως λόγω υποστελέχωσης και παλαιότητας των εγκαταστάσεων, καθώς και οι σχεδιαζόμενες δράσεις για την ενίσχυση της πολιτικής εξαγωγών στον τομέα των νωπών αγροδιατροφικών προϊόντων βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών που είχαν ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δ. Παπαδημητρίου και ο γ.γ. Εμπορίου, Αντ. Παπαδεράκης, στη διάρκεια επίσκεψής τους στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, στον Αγ. Ι. Ρέντη.

Μεταξύ των άλλων, η διευθύνουσα σύμβουλος του Οργανισμού, Στ. Γεωργακάκου Κουτσονίκου, αναφέρθηκε στα οικονομικά αποτελέσματα του 2016, τα οποία απέδωσε στο νέο σχεδιασμό της διοίκησης για τη διαχείριση των απορριμάτων, σε συνεργασία με τους εμπόρους, με βασικό άξονα την αποτελεσματικότερη διαχείριση οργανικών και ανακυκλώσιμων. Σε ό, τι αφορά το σχεδιασμό δράσεων για το επόμενο διάστημα, επισημάνθηκε η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων ψυκτικών χώρων, η ανάπτυξη των νέων ψηφιακών υπηρεσιών και δράσεων, η δημιουργία άξονα συνεργασίας μεταξύ των τριών κεντρικών αγορών, Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας, καθώς και η ανακαίνιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και η δημιουργία νέων δομών για τη διεύρυνση της αγοράς και την ένταξη των νέων επιχειρήσεων και κατηγοριών προϊόντων. Ειδική αναφορά έγινε και στη μετατροπή του χώρου της Κεντρική Αγοράς σε επιχειρηματικό πάρκο ειδικού τύπου.

Στη διάρκεια της ομιλίας του στο αμφιθέατρο των εγκαταστάσεων, ο υπουργός έκανε λόγο για συμβολή του ΟΚΑΑ στην τόνωση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην προαγωγή της καινοτομίας. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις προοπτικές του Οργανισμού να εξελιχθεί, όπως είπε, σε σύγχρονο και καινοτόμο κέντρο logistics, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό όλων των σταδίων διακίνησης αγροτικών προϊόντων.

Από την πλευρά του ο γ.γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ανέφερε ότι ο ΟΚΑΑ αποτελεί θετικό παράδειγμα Δημόσιας παρουσίας στην κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα του τόπου στον ευαίσθητο τομέα της τροφοδοσίας του πληθυσμού με νωπά προϊόντα.