Με την επικείμενη πρότασή της για βιώσιμα συστήματα τροφίμων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει να αλλάξει συστηματικά τα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων, σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος που εργάζεται για τη στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (Farm to Fork). Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμα μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα μέτρα που θα συμπεριληφθούν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να καταθέσει την πρότασή της σχετικά με ένα πλαίσιο για τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων μέσα στο τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σε μια προσπάθεια «να ενσωματώσει τη βιωσιμότητα σε όλες τις πολιτικές που σχετίζονται με τα τρόφιμα».

Ο νόμος «στοχεύει να εδραιώσει την ουσία της στρατηγικής Farm to Fork και να έχει έναν χαρακτήρα γενικής εφαρµογής για να επιφέρει αυτή την αλλαγή εκ βάθρων στον τρόπο παραγωγής, στον τρόπο που καταναλώνουμε τα τρόφιμα», δήλωσε στη EURACTIV η Αναστασία Αλβίζου, αναπληρώτρια επικεφαλής της μονάδας για τη στρατηγική Farm to Fork εντός της υπηρεσίας ασφάλειας τροφίμων της Κομισιόν (ΓΔ SANTE).

Ως μία από τις τελευταίες νομοθετικές προτάσεις που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα που θα υποβληθούν πριν από τις εκλογές της ΕΕ του επόμενου έτους, το πλαίσιο των συστημάτων τροφίμων πρόκειται να αποτελέσει ένα από τα νομοθετικά δομικά στοιχεία που θα θέσει σε εφαρμογή τη μη δεσμευτική στρατηγική Farm to Fork.

Υπό αυτή την έννοια, η νομοθεσία «αντιπροσωπεύει τον πυρήνα της υπόσχεσης του Farm to Fork και γιατί αυτή η στρατηγική ήταν και μπορεί ακόμα να είναι πρωτοποριακή», δήλωσε η Isabel Paliotta, υπεύθυνη πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος (EEB).

Πέρα, όμως, από αυτήν τη φιλοδοξία, μέχρι στιγμής παραμένει κάπως ασαφές το σε ποια συγκεκριμένα σημεία θα επικεντρωθεί η νομοθεσία.