Στόχος το ποιοτικό, πιστοποιημένο και φιλικό προς το περιβάλλον βαμβάκι

Πρωτοβουλίες της οργάνωσης βαμβακοπαραγωγών «COTTON FARSALA»

Σε μια σειρά από δράσεις που στόχο έχουν, κατ’ αρχάς, την ποιότητα του εκκοκκισμένου βαμβακιού, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος, προχωρά η δραστήρια Οργάνωση Bαμβακοπαραγωγών «Cotton Farsala».

Στον τομέα της ποιότητας του βαμβακιού, η φαρσαλινή οργάνωση (από τις πρώτες πανελλαδικά αναγνωρισμένες Οργανώσεις Bαμβακοπαραγωγών) τρέχει συνεργασία με τη ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ αναφορικά με την εφαρμογή και πιστοποίηση των ακολουθούμενων γεωργικών πρακτικών και του τελικού προϊόντος, σύμφωνα με το πρωτόκολλο CSF BASF – Πιστοποίηση FiberMax με βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και το εθνικό πρότυπο AGRO2.

Προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο φαρσαλινό βαμβάκι

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Οργάνωσης, Αποστόλη Παπακωνσταντίνου, «η Οργάνωση επενδύει πολλά στην πιστοποίηση του τελικού προϊόντος και η συνεργασία μας με τον κολοσσό της BASF που υλοποιεί μέσω του CSF (Certified Sustainable FiberMax), για το πιο αυστηρό πρόγραμμα πιστοποιημένου βαμβακιού, μας τιμά ιδιαίτερα, μας γεννά νέες προσδοκίες για το μέλλον και μας καλεί να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών».

Όπως εξηγεί, «η προσπάθειά μας επικεντρώνεται στο να προσδώσει η Οργάνωση με τις συνεργασίες της περαιτέρω προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο φαρσαλινό βαμβάκι – ίνα – νήμα, να αναδείξει την παραγωγή ενός επώνυμου, ανώτερου ποιοτικά προϊόντος, το οποίο παράγεται αποκλειστικά από πιστοποιημένο βαμβάκι, με γνώμονα τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε όλη την παραγωγική αλυσίδα βαμβακιού, από την παραγωγή και επεξεργασία μέχρι τη διάθεση και την προώθηση επώνυμων και ποιοτικών προϊόντων στις πλέον απαιτητικές αγορές».

Περιβάλλον

Σχετικά με τις φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, όπως αυτή της συλλογής κενών συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σύμφωνα με την «Cotton Farsala», η ίδια είχε ενεργή υποστήριξη στο πρόγραμμα συλλογής κενών συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που διοργανώθηκε πρόσφατα από τον δήμο και επιστημονικούς φορείς, στο οποίο συμμετείχε το σύνολο των παραγωγών της Οργάνωσης, καλύπτοντας σχεδόν το 90% των συλλεχθεισών κενών συσκευασιών. «Η προεργασία, βέβαια, είχε ξεκινήσει πολλές ημέρες πριν, με συνεχείς ενημερώσεις των μελών, που έγιναν σε συνεργασία με την εταιρεία ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ, τεχνικό σύμβουλο του προγράμματος CSF για την περιοχή», αναφέρει.