Στρατηγικά Σχέδια ΚΑΠ: Συνέχεια της εθνικής διαβούλευσης σε Βέροια και Κοζάνη

Η ώρα της αλήθειας για τη Μεταβατική Περίοδο

Τα χαρτιά τους καλούνται να ανοίξουν την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου, οι υπουργοί Γεωργίας των κρατών-μελών της ΕΕ, σχετικά με τις προτάσεις της Κομισιόν για τους μεταβατικούς κανόνες της ΚΑΠ. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, αναμένεται οι προτεινόμενοι κανονισμοί να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον, αφού για πρώτη φορά οι υπουργοί θα τοποθετηθούν για το ζήτημα και επίσημα. Πάντως, ένας νέος κύκλος διαλόγου πρόκειται να ανοίξει στην ήδη δύσκολη και με αντεγκλήσεις διαβούλευση για τη νέα προγραμματική περίοδο.

Σε μία εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής, με πολλά κράτη-μέλη να επιμένουν σε μία πρώτη συμφωνία μόνο και εφόσον οριστεί ο προϋπολογισμός του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, στην Ελλάδα ξεκίνησε ο γύρος διαβούλευσης για την προετοιμασία κατάρτισης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου.

Ήδη πραγματοποιήθηκαν οι δύο ημερίδες σε Βέροια και Κοζάνη, με τους παραγωγούς να ενημερώνονται για τη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική πολιτική.  Οι ίδιοι κλήθηκαν να απαντήσουν στο ιδιαίτερα περιοριστικό ερωτηματολόγιο του ΥΠΑΑΤ, μέσω του οποίου ουσιαστικά θα αποτυπωθεί στατιστικά η γνώμη των παραγωγών. Προς το παρόν –αν και νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα– δεν φαίνεται να υπάρχει έκπληξη ως προς την άποψη των εμπλεκόμενων φορέων τόσο για τα σενάρια για παράδειγμα της εσωτερικής σύγκλισης, για το οποίο οι παραγωγοί είναι καταρχήν μοιρασμένοι, όσο και για τον τρόπο κατανομής πόρων ανάμεσα στα κράτη-μέλη.

Ένα θέμα που έχει μείνει ανοιχτό αφορά την απαιτούμενη χρηματοδοτική συνεισφορά των Στρατηγικών Σχεδίων για να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι

Περιβαλλοντικοί στόχοι

Η προετοιμασία για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου δεν θα είναι μία εύκολη υπόθεση, αν αναλογιστούμε ότι και τα ίδια τα κράτη-μέλη δεν έχουν συμφωνήσει επί της αρχής σε βασικά σημεία της ευρωπαϊκής πρότασης. Μάλιστα, η φιλανδική προεδρία έχει ετοιμάσει μία συμβιβαστική λύση, την οποία θα προτείνει στους υπουργούς την ερχόμενη Δευτέρα, σχετικά με τους περιβαλλοντικούς στόχους που πρέπει να «πιάνουν» τα Στρατηγικά Σχέδια.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο της προεδρίας, ένα θέμα που έχει μείνει ανοιχτό αφορά την απαιτούμενη χρηματοδοτική συνεισφορά των Στρατηγικών Σχεδίων για να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, τουλάχιστον το 30% του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) θα προορίζεται για περιβαλλοντικές/κλιματικές δεσμεύσεις.

Από την πλευρά της, η προεδρία, με δεδομένο ότι εξακολουθούν να διατυπώνονται αντικρουόμενες απόψεις σχετικά, προτείνει αντί το 30% του Πυλώνα ΙΙ να προορίζεται στους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους, τα κράτη-μέλη να διαθέσουν ένα συγκεκριμένο μερίδιο από τον συνολικό τους προϋπολογισμό για την ΚΑΠ (Πυλώνας Ι και Πυλώνας ΙΙ).

Προτείνει, δηλαδή, ένα κοινό ποσοστό που θα καλύπτει ολόκληρο το Στρατηγικό Σχέδιο, και θα ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Εναλλακτικά, σημειώνει, αυτό θα μπορούσε να εκφραστεί ως σταθερό ποσό χρηματοδότησης ανά κράτος-μέλος. Όπως εξηγεί, ένα ενιαίο κοινό ποσοστό ή ένα σταθερό ποσό θα έδινε μεγαλύτερη ευελιξία.

Επιπλέον, η προεδρία προτείνει τροποποιήσεις και ενοποίηση των νομοθετικών προτάσεων για τα Στρατηγικά Σχέδια, όσον αφορά τους κανόνες που διέπουν τη χρηματοοικονομική ευελιξία, αλλά και την επιλεξιμότητα των εκτάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αφενός δεν θα παρεμποδίσουν τις περιβαλλοντικές φιλοδοξίες, αφετέρου ότι ο παραγωγός δεν θα χάσει τις ενισχύσεις του εξαιτίας των αυξημένων απαιτήσεων.