Ο αγροτικός τομέας της Ελλάδας μετά το μνημόνιο

Η στρατηγική ανάπτυξης για μετά το μνημόνιο

Με τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Δευτέρα 21 Μαΐου, οριστικοποιήθηκε το περιεχόμενο του Σχεδίου για την ανάπτυξη.

Ο αγροτικός τομέας ανήκει στους βασικούς οικονομικούς κλάδους στους οποίους θα στηριχθεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, καθώς η αγροδιατροφή ευρύτερα διαθέτει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα. 

Στο επίκεντρο της στρατηγικής για την αγροδιατροφή βρίσκονται: 

  1. η βιώσιμη παραγωγή υγειών και ασφαλών τροφίμων
  2. η αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης και
  3. η μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και χωροταξικών ανισοτήτων 

Η «ΥΧ» θα παρουσιάσει τις πτυχές του Στρατηγικού Σχεδίου που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την αγροτική ανάπτυξη, την αγροδιατροφή και την ύπαιθρο στο φύλλο που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 25 Μαΐου. 

Δείτε ολόκληρη την Αναπτυξιακή Στρατηγική μετά το μνημόνιο