Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ: Στην Παγκόσμια Τράπεζα η ανάθεση της ex ante αξιολόγησης και της μελέτης για την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα

Παρέλαβε τη SWOT ανάλυση η Κομισιόν

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία για την κατάρτιση του εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ, καθώς, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «ΥΧ», το ΥΠΑΑΤ έχει αποστείλει εδώ και λίγες ημέρες την πολυσέλιδη SWOT ανάλυσή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάζοντας ουσιαστικά τα ισχυρά και αδύναμα σημεία της ελληνικής αγροδιατροφικής πραγματικότητας.

Συστάσεις

Εξάλλου, όπως είχε αποκαλύψει η «ΥΧ» στο προηγούμενο φύλλο της, έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό οι επαφές με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις των περισσότερων κρατών-μελών, με την τελευταία πληροφορία να επιβεβαιώνει πως στα μέσα Νοεμβρίου η Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει γραπτώς τις επικαιροποιημένες συστάσεις της προς όλα τα υπουργεία Γεωργίας της ΕΕ. Στόχος είναι τα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις της Πράσινης Συμφωνίας και δη των ειδικών στρατηγικών «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και της «Βιοποικιλότητας» και να τις εναρμονίσουν στα Στρατηγικά τους Σχέδια.

Τα τελευταία πρέπει να κατατεθούν στην Επιτροπή για αξιολόγηση μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021, αν και αυξάνονται οι φωνές που υποστηρίζουν ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι σχεδόν ανέφικτο, με δεδομένο ότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι διαβουλεύσεις σε θεσμικό ευρωπαϊκό επίπεδο, μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής.

Παγκόσμια Τράπεζα

Πάντως, το περιεχόμενο των Στρατηγικών Σχεδίων έχει προκαθοριστεί, ενώ πρέπει να συνοδεύεται συμπληρωματικά από συγκεκριμένες μελέτες. Δύο από αυτές, ιδιαίτερα σημαντικές, έχουν ανατεθεί από την Ελλάδα στην Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία θα εκπονήσει την ex ante (εκ των προτέρων) αξιολόγηση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ και τη μελέτη για την κλιματική αλλαγή.

Σημειώνεται ότι η ex ante αξιολόγηση αποτελεί βασικό στοιχείο του πλαισίου επιδόσεων, καθώς δημιουργεί τη βάση για αποτελεσματικές δραστηριότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης κατά την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ.