Σχέδια Βελτίωσης: 841 δικαιούχοι στην Κρήτη, διεκδικεί κονδύλια για επιπλέον 185 φακέλους

Επιπλέον ενενήντα (90) αιτήσεις, συνολικού ποσού δημοσίας δαπάνης 4.542.405,19€ εντάσσονται στα Σχέδια Βελτίωσης για την Κρήτη όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή της η Περιφέρεια. 

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, στα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου, μετά την εξέταση των ενστάσεων, επιλέγονται συνολικά για στήριξη οκτακόσιοι σαράντα ένα (841) δικαιούχοι με συνολικό ποσό δημοσίας δαπάνης 41.064.656,96€ .

Ακόμα θα διεκδικηθούν πόροι 7,7 εκ. ευρώ για εκατόν ογδόντα πέντε (185) επιπλέον προτάσεις.

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Κρήτης: http://www.crete.gov.gr/

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα για φυσικά και νομικά πρόσωπα

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα για τα συλλογικά σχήματα