Σχέδια Βελτίωσης: Σε διαβούλευση η απόφαση του προγράμματος, τι ισχύει για «κατώφλι» απόδοσης και αγορά γης

Δημοσιεύθηκαν στην ενότητα των διαβουλεύσεων του ΥΠΑΑΤ η απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Γ. Στύλιου και οι λεπτομέρειες σχετικά με το επερχόμενο πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης (Δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»).

Όπως αναφέρει η ΥΑ με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2022, η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μεγαλύτερο ή ίσο των: 1) Δώδεκα χιλιάδων ευρώ την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια. 2) Οκτώ χιλιάδων ευρώ για όλα τα νησιά της Χώρας πλην Κρήτης και Εύβοιας και 3) Οκτώ χιλιάδων ευρώ για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.

Τι προβλέπεται για αγορά γης

Σύμφωνα με την απόφαση για αγορά γης ισχύουν τα κάτωθι, επιβεβαιώνοντας τα πρόσφατα ρεπορτάζ της ΥΧ:

«Αγορά γης

Ισχύουν τα εξής:

3.1. Η αγορά πρέπει να αφορά αγροτεμάχιο το οποίο είναι όμορο με ιδιόκτητο αγροτεμάχιο της εκμετάλλευσης. Μετά την ολοκλήρωσή της το νεοαποκτηθέν αγροτεμάχιο πρέπει να κατέχεται κατά πλήρη κυριότητα. Δεν είναι επιλέξιμο το τίμημα κατά το ποσό το οποίο υπερβαίνει την αντικειμενική τιμή της περιοχής ή, εφόσον δεν υφίσταται αντικειμενική τιμή, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εκτίμηση της Δ.Ο.Υ.

3.2. Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά αγροτεμαχίου από ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς.

3.3. Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά αγροτεμαχίου το οποίο έχει μεταβιβαστεί στον πωλητή μετά τις 31 Αυγούστου 2022.

3.4. Σύμφωνα με το σημείο 3β) του άρθρου 69 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013, η δαπάνη για την αγορά γης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών επιλέξιμων δαπανών».

Διαβάστε ΕΔΩ την ΥΑ για τη δράση 4.1.5

Στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ δημοσιεύονται παραρτήματα με το περιεχόμενο του προγράμματος που αφορά μεταξύ άλλων την επιλογή ελκυστήρα, την ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη και τη βαθμολογία των υποψήφιων δικαιούχων.

Διαβάστε αναλυτικά τα αποσπάσματα που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΥΠΑΑΤ (σσ ξεκινούν μετά τα μισά της σελίδα – Παράρτημα 3 – Μεθοδολογία Εκλογής Ελκυστήρα).