Σχέδια Βελτίωσης: Εξελίξεις με τα δάνεια του ΕΤαΕ, ελκυστικό επιτόκιο στους φερέγγυους

Την Πέμπτη 26/11 ενεργοποιήθηκε τελικά η δυνατότητα λήψης δανείου με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων μέσω του ΠΣΚΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με μελετητές με τους οποίους επικοινώνησε η «ΥΧ», ακόμη εκκρεμούν ορισμένες ενημερώσεις από την πλευρά των συμβαλλόμενων τραπεζών, ώστε να ξεκινήσει να «τρέχει» η διαδικασία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα εν λόγω δάνεια, αν και πιο πολύπλοκα στη διαδικασία λήψης τους σε σχέση με την πρόσθετη πράξη, αναμένεται να προσφέρουν αρκετά ελκυστικούς όρους που αναμένεται να δελεάσουν ορισμένους επενδυτές ώστε να τα επιλέξουν.

Γνώστης των επενδυτικών θεμάτων από τη Βόρεια Ελλάδα ανέφερε στην «ΥΧ» ότι «οι μεγάλες τράπεζες αναμένεται να προσφέρουν σε έναν φερέγγυο αγρότη ένα επιτόκιο δανεισμού κάτω από 5%, γεγονός που καθιστά τα εν λόγω δάνεια ιδιαίτερα ελκυστικά».

Ψήφος στις δενδρώδεις καλλιέργειες

Την απόφαση επιλογής δενδρώδους καλλιέργειας για το χωράφι τους καλούνται να πάρουν αρκετοί δικαιούχοι ενίσχυσης των Σχεδίων Βελτίωσης. Όπως εξήγησε στην «ΥΧ» μελετητής με πελατολόγιο στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία, «αρκετοί είχαν δηλώσει ότι θα βάλουν δέντρα, καθώς αυτό τους εξασφάλιζε επιπλέον μόρια, γεγονός που βοηθούσε στο να βρεθούν στους τελικούς πίνακες εντάξεων.

Πολλοί εξ αυτών ακόμα δεν έχουν αποφασίσει τι δέντρα θα εγκαταστήσουν. Ορισμένοι πραγματοποιούν μάλιστα αναλύσεις εδάφους, για να διαπιστώσουν ποια καλλιέργεια ταιριάζει καλύτερα στα χωράφια της περιοχής τους».