Σχέδια Βελτίωσης: Η εξέλιξη των πληρωμών στη Θεσσαλία

Ομαλά προχωρά η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων από τις δράσεις 4.1.1. και 4.1.3. (Σχέδια Βελτίωσης) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς μέχρι τώρα έχουν υπογραφεί από τον περιφερειάρχη, Κώστα Αγοραστό, δύο εγκρίσεις διάθεσης πίστωσης για το 2020, συνολικών πιστώσεων 8.450.000 ευρώ.

Όσα χρήματα δεν απορροφηθούν το 2020, θα μεταφερθούν στο επόμενο έτος. Η περιφέρεια έχει εγκρίνει 19 αιτήματα προκαταβολών και κατέβαλε χρήματα συνολικού ύψους δημόσιας δαπάνης 1.055.484,37 ευρώ.

Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ ότι ξεκίνησαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι πληρωμές στα Σχέδια Βελτίωσης και έχουν ετοιμαστεί παρτίδες για πάνω από 1.000 αιτήματα πληρωμών, η «ΥΧ» ζήτησε από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, Γιώργο Λαδόπουλο, τον οδικό χάρτη της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τα Σχέδια Βελτίωσης.

Σύμφωνα με τον κ. Λαδόπουλο, «μέχρι τώρα έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί 25 δανειακές συμβάσεις/πρόσθετες πράξεις συνολικού ύψους 1.176.652 ευρώ. Έχει ολοκληρωθεί η πλατφόρμα αξιολόγησης των αιτημάτων πληρωμής. Αναμένεται να κατατεθούν στις περιφερειακές ενότητες οι φυσικοί φάκελοι και, στη συνέχεια, να γίνει η α΄ αξιολόγηση από τις επιτροπές παρακολούθησης των ΔΑΟΚ. Θα ακολουθήσει η β’ αξιολόγηση, η παρτιδοποίηση και η διαβίβαση των απαραίτητων δικαιολογητικών στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να κατατεθεί η δημόσια δαπάνη στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα τρέξει αυτή η διαδικασία, ένα αίτημα πληρωμής –για το οποίο κατατέθηκε ο φυσικός φάκελος– το παρτιδοποιήσαμε και διαβιβάσαμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να πληρωθεί.

Στις 25 Νοεμβρίου λάβαμε και τον οδηγό αξιολόγησης τροποποιήσεων των σχεδίων. Η διαδικασία περιλαμβάνει την αίτηση τροποποίησης μέσα στο ΠΣΚΕ και τη διαβίβαση του φυσικού φακέλου στις ΔΑΟΚ για να γίνει η αξιολόγηση».

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020