Σχέδια Βελτίωσης: Οι εντάξεις για τη Δυτική Ελλάδα

Αναρτήθηκαν οι πίνακες των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης για ένταξη στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» (Σχέδια Βελτίωσης), για τη Δυτική Ελλάδα. 

Πιο συγκεκριμένα οι αιτήσεις που εγκρίνονται για ένταξη είναι 210, ενώ αναρτήθηκαν και  πίνακες με 467 αιτήσεις, που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας αλλά δεν καλύπτονται από το όριο πίστωσης, αλλά και πίνακες με 18 αιτήσεις, που δεν επιλέγονται για στήριξη διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες με τα αποτελέσματα